20:04 EDT Thứ tư, 23/05/2018

Văn bản tài liệu

Thời Khóa biểu

xem Thời khóa biểu 

Trang nhất » Văn bản và tài liệu » Văn bản của trường

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

Thứ ba - 20/11/2012 09:03
         PHÒNG GD – ĐT HOÀ VANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRƯÒNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

       
   
 
 
 
            Số: 01 /NQ-HĐT                                  Hoà Liên, ngày 07 tháng 8 năm 2012.
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG – NĂM HỌC 2012 - 2013
 
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
- Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011/TT-
BGD ĐT ngày 28/3/2011.
-         Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐT Trường THCS Nguyễn Bá Phát  
nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Phiên họp Hội đồng trường THCS Nguyễn Bá Phát diễn ra vào 13g30 ngày 01 tháng 8 năm 2012. Tại văn phòng trường THCS Nguyễn Bá Phát.
Thành phần tham dự: Tất cả các thành viên trong HĐT.
Nội dung phiên họp: Các thành viên của HĐT báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong thời gian qua, đề xuất các biện pháp thực hiện, định hướng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học 2012 – 2013.
 
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Cuộc họp thảo luận đi đến thống nhất một số đầu việc triển khai thực hiện năm học 2012 – 2013 như sau:
1.     Đối với các đoàn thể bộ phận:
1.1            / Đối với Hội cha mẹ học sinh:
- Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp. Vận động sự tham gia đóng góp của cha mẹ học sinh làm trán nền trước cổng trường.
- Thống nhất vận động quỹ hội CMHS: 70 000 đồng/ HS
- Trích 70% quỹ hội thu được về cho mỗi lớp thực hiện chi đúng quy định Quyết định 28/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng.
- Cuối năm các khối lớp trích nộp về nhà trường để khen thưởng chung toàn trường:
+ Khối 6 & 7: 500.000 đ
+ Khối 8 & 9: 400.000 đ
- Tổ chức Đại hội Hội Cha mẹ học sinh.
 
1.2            / Đối với BGH nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch năm học bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành. Trong năm học đăng ký danh hiệu Trường học Văn hóa xuất sắc, Trường học: Tập thể tiên tiến xuất sắc cấp Huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 98,7%; tỷ lệ học sinh lên lớp kể cả sau thi lại: 98,6%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập đạt: 80%.
- Tổ chức các Hội nghị, Đại hội các đoàn thể hoàn thành trong tháng 9 & 10/ 2012.
- Trong năm học có ít nhất 10 CSTĐ, đạt 10 GV dạy giỏi cấp Huyện; 40 HS đạt giải HS giỏi Cấp Tp và 15 giải Huyện trở lên.
- Trong năm học tổ chức các hoạt động  tập thể: Tổ chức khai mạc giải Thể thao HS, tổ chức đêm văn nghệ mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ( 20/11/1982 – 20/11/2012 ); Tổ chức gặp mặt DÂU – RỂ. Thi GV dạy giỏi cấp trường, thi HSG Cấp trường; Hội thi văn nghệ khối 8 & 9, Thi vẽ tranh khối 6 và 7 mừng ngày 20/11/2012. Trò chơi dân gian cho học sinh nhân ngày thành lập Đoàn.
- Tham mưu địa phương và lãnh đạo cấp trên mở rộng thêm diện tích đất cho truờng, kế hoạch tu sửa hàng rào chung quanh trường; công trình nhà công vụ giáo viên và Nhà đa năng.
- Phối hợp cùng hội cha mẹ học sinh đi vận động kinh phí các cơ quan, cá nhân hỗ trợ kinh phí trán nền phía trứoc cổng trưòng. Công trình chào mừng 30 năm ngày NGVN 20/11/2012.
- Chỉ đạo tốt bộ phận Tài vụ thu và miễn giảm Học phí học sinh đúng quy định Nhà nước và của Ngành.
- Tu sửa nhà vệ sinh cho học sinh.  Chăm sóc các bồn hoa trong sân trường.
- Tiếp tục vận động kinh phí xây Hồ non bộ trước tượng Thiếu tướng AHLLVTND Nguyễn Bá Phát.
-  Ngăn phòng học: Làm phòng y tế, trang trí, mua sắm trang thiết bị và một số thuốc thông dụng để sơ cứu ban đầu cho học sinh và phòng TPT Đội.                      
- Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo đối với các diện học sinh của các khối lớp.
- Phụ đạo học sinh yếu các khối lớp ngay từ đầu năm học.
- Tổ chức Hội nghị bàn giao HS chưa ngoan cho Đảng viên giúp đỡ.
- Tiếp tục hoàn chỉnh các loại HSSS xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào cuối năm 2012.
1.3            / Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chuyên
Môn và tổ văn phòng:
- Với tổ chủ nhiệm: Cần tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp; vai trò trách nhiệm của Anh (Chị) phụ trách. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về Công tác Chủ nhiệm lớp.
- Với các tổ chuyên môn tăng cường hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường. Đảm bảo có học sinh chọn vào đội tuyển dự thi HS giỏi các cấp của các bộ môn. Tổ chức  các hoạt động theo quy định của ngành và Điều lệ trường phổ thông
- Đội TNTP HCM trong năm phối hợp tổ chức các hội thi: Thi đố vui để học, thi vở sạch chữ đẹp; hội thi kỷ năng chuyên môn đội …
- Công đoàn trường: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2014, đánh giá kết quả đạt được trong thời gia qua, xây dựng biện pháp thực hiện trong năm học mới. Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan trường học theo quy định. Phối hợp cùng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Công đoàn viên tham quan du lịch vào năm 2014.
Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu, nội dung công việc đã được thống nhất trong Nghị quyết này BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện triển khai vào hội nghị CBCC đầu năm bàn bạc để thực thi kế hoạch đạt yêu cầu.
Điều 3. BGH Trường THCS Nguyễn Bá Phát, BCH Công Đoàn, các đoàn thể, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 
Nơi nhận:                                                                                           TM/ Hội Đồng Trường.
-         Thành viên HĐT ( để biết )                                                             Chủ tịch
-          CBCC ( để thực hiện )
-     Lưu VT
 
 
 Nguyễn Quang Hân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PHÒNG GD – ĐT HOÀ VANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hội đồng Trường THCS Nguyễn Bá Phát                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
             Số: 01/NQ-HĐT
                                                                                   Hoà Liên, ngày 01 tháng 9 năm 2011.
 
                                                    NGHỊ QUYẾT
                      Phiên họp thứ 1 Hội đồng trường THCS Nguyễn Bá Phát.
 
                                      HĐT Trường THCS Nguyễn Bá Phát
- Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT
ngày 28/3/2011.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐT Trường THCS Nguyễn Bá Phát  nhiệm kỳ
2010 – 2015.
Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS Nguyễn Bá Phát diễn ra vào 13g30 ngày 30 tháng 8 năm 2011. Tại văn phòng trường THCS Nguyễn Bá Phát.
Thành phần tham dự: các thành viên trong HĐT.
Nội dung phiên họp: Các thành viên của HĐT báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong thời gian qua, đề xuất các biện pháp thực hiện, định hướng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học 2011 – 2012

                                                        QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Cuộc họp thảo luận đi đến thống nhất một số đầu việc triển khai thực hiện năm học 2011 – 2012 như sau:
2.      Chỉnh sửa bổ sung quy chế hoạt động HĐT nhiệm kỳ 2010 – 2015: định kỳ 3
 tháng họp một lần theo Điều lệ trường phổ thông mới ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011.
3.      Đối với các đoàn thể bộ phận:
3.1 Đối với Hội cha mẹ học sinh:
- Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp. Vận động sự tham gia đóng góp của cha mẹ học sinh xây dựng  hệ thống điện thắp sáng các phòng học.
- Dự kiến vận động quỹ hội CMHS: 50 000 đồng/ HS
- Tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh.
3.2 Đối với BGH nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch năm học bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành. Trong năm học đăng ký danh hiệu Trường học Văn hóa xuất sắc, Trường học tiên tiến cấp Huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 ≥ 95%; tỷ lệ học sinh lên lớp ≥ 98%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập đạt ≥80%.
- Tổ chức các Hội nghị, Đại hội các đoàn thể hoàn thành trong tháng 9 & 10.
- Trong năm học có ít nhất 10 CSTĐ, đạt 10 GV dạy giỏi cấp Huyện; 40 HS đạt giải HS giỏi Cấp Tp và 15 giải Huyện trở lên.
- Trong năm học tổ chức các hoạt động  tập thể : Thi làm báo tường của học sinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; Thi VSCĐ trong HS, Thi GV dạy giỏi cấp trường, thi HSG Cấp trường; Trò chơi dân gian và tổ chức cắm trại cho học sinh nhân ngày thành lập Đoàn.
- Tham mưu địa phương và lãnh đạo cấp trên kế hoạch tu sửa hàng rào chung quanh trường; công trình nhà xe cho giáo viên.
- Phối hợp cùng hội cha mẹ học sinh hoàn thành việc tu sửa và sớm đưa vào sử dụng hệ thống điện thắp sáng các phòng học.
- Tu sửa nhà vệ sinh dùng cho học sinh, nhà trực bảo vệ.                        
- Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo đối với các diện học sinh của các khối lớp.
- Phụ đạo học sinh yếu các khối lớp ngay từ đầu năm học.
3.3 Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chuyên môn:
- Với tổ chủ nhiệm: Cần tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp; vai trò trách nhiệm của Anh (Chị) phụ trách.
- Với các tổ chuyên môn  tăng cường hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường. Đảm bảo có học sinh chọn vào đội tuyển dự thi HS giỏi các cấp của các bộ môn. Tổ chức  các hoạt động theo quy định của ngành và Điều lệ trường phổ thông
- Đội TNTP HCM trong năm phối hợp tổ chức các hội thi: Thi đố vui để học, thi vở sạch chữ đẹp; hội thi kỷ năng chuyên môn đội …
- Công đoàn trường: Tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả đạt được trong thời gia qua, xây dựng biện pháp thực hiện trong năm học mới. Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan trường học theo quy định. Phối hợp cùng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Công đoàn viên tham quan du lịch vào năm 2012.
Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu, nội dung công việc đã được thống nhất trong Nghị quyết này BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện triển khai vào hội nghị CBCC đầu năm bàn bạc để thực thi kế hoạch đạt yêu cầu.
Điều 3. BGH Trường THCS Nguyễn Bá Phát, BCH Công Đoàn, các đoàn thể, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận:                                                                                           TM/ Hội Đồng Trường.
-         Thành viên HĐT ( để biết )                                                             Chủ tịch
-          CBCC ( để thực hiện )
 
 
 
                                                                                                            Nguyễn Quang Hân
                                                      

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng