20:03 EDT Thứ tư, 23/05/2018

Văn bản tài liệu

Thời Khóa biểu

xem Thời khóa biểu 

Trang nhất » Văn bản và tài liệu » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT- NHIỆM KỲ 2008 - 2013

Thứ ba - 20/11/2012 09:00
     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: ………../THCS-NBP                                           Hoà Liên, ngày 10  tháng 12  năm 2008
 
                                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
               HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
                                        Nhiệm kỳ 2008-2013
 
          - Căn cứ Điều 20 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 02/04/2007
          - Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND của UBND Huyện Hoà Vang ngày 06/03/2008 về việc thành lập Hội đồng trường - Trường THCS Nguyễn Bá Phát
          - Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ trường THCS Nguyễn Bá Phát nhiệm kỳ 2008-2011 được thông qua trong Đại hội Chi bộ
          - Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường và địa phương nơi trường đang công tác.
 
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
ĐỀ RA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2008-2013 CỤ THỂ NHƯ SAU:
 
          I. Những thuận lợi và khó khăn:
                   1. Thuận lợi:
- Nhà trường được sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp, từ Thành phố, Huyện và Ngành, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sâu sát của Đảng bộ, UBND và các đoàn thể xã hội Xã Hoà Liên.
- Nhà trường có được đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhiệt tình công tác, có cả đức và tài và được xây dựng thành khối đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực trong xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện.
- Hội phụ huynh học sinh rất quan tâm đến giáo dục, học sinh cần cù, chăm chỉ và hiếu học.
- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và ổn định ở mức tối thiểu để duy trì tốt hoạt động dạy và học, giáo dục toàn diện cho học sinh.
                   2. Khó khăn:
- Điều kiện cơ sở vật về kích thước PBM chưa đảm bảo yêu cầu quy định theo Quyết định   số 32/2004 của Bộ GD&ĐT ký ngày 24/09/2004
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, phần lớn người ngoài địa phương có khó khăn trong việc bám trường, bám lớp.
- Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của học sinh, khoán trắng cho nhà trường trong việc giáo dục học sinh, một bộ phận học sinh chưa có tinh thần tự học, lười học, sa đà trong các trò chơi thiếu lành mạnh.
- Đời sống cán bộ giáo giáo còn nhiều khó khăn.
- Chất lượng đại trà và mũi nhọn chưa được như ý muốn, đạo đức học sinh vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.
          II. Định hướng mục tiêu, các dự án, chỉ tiêu phương hướng và kế hoạch phấn đấu đến năm 2013:
1. Mục tiêu:
          - Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2012, tập trung nâng cao chất lượng đại trà. Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia PBM theo Quyết định 37/2008 của BGD&ĐT ban hành. Xây dựng mô hình thầy dạy ở phòng bộ môn cố định, học sinh di chuyển đến các phòng học theo bộ môn nhằm nâng cao chất lượng toàn diện, xây dựng chất lượng mũi nhọn đạt cả về số lượng và chất lượng ở các môn văn hoá, thực hành, năng khiếu phấn đấu bằng kịp các trường bạn trong khu vực.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn, trên chuẩn, nhiệt tình, say mê công việc, năng động, sáng tạo, vừa có tâm và đủ tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          - Xây dựng xã hội hoá giáo dục, tạo môi trường giáo dục hợp tác cùng trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm sóc sự nghiệp giáo dục vừa hợp tác, vừa chịu trách nhiệm để xây dựng PTTĐ xây dựng “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013 của BGD&ĐT phát động.
2. Kế hoạch:
          a. Xây dựng cơ sở vật chất:
- Năm học: 2009 – 2010 tham mưu lãnh đạo các cấp đầu tư xây dựng mới:
          + 01 nhà đa năng với diện tích 1200m2 với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng
          + 04 phòng học bộ môn đúng duy định.
          + Đầu tư mua sắm, sửa chữa bổ sung trang thiết bị.
          + Tập trung xây dựng cảnh quang sư phạm nhà trường, trồng thêm cây xanh, cây cảnh.
          + Xây dựng phòng kho Phòng bộ môn : Lý – Công nghệ
          + Nâng cấp các phòng học xuống cấp, cửa các phòng học và quét vôi toàn bộ nhà trường
          + Xây dựng sân bê tông trước Thư viện với diện tích 400 m2
- Năm học: 2010 – 2011 :
+ Đầu tư xây dựng mới khu hiệu bộ và các trang thiết bị bên trong
          + Nâng cao tỷ lệ đội ngũ CSTĐ, GVG và HS giỏi các bộ môn văn hoá.
- Năm học: 2011 – 2012
          + Tập trung cải tạo và phấn đấu xây dựng Phòng Tin học đạt chuẩn Quốc gia.
          + Nâng cao hiệu quả đào tạo và duy trì sĩ số học sinh, hạn chế HS bỏ học.
- Năm học: 2012 – 2013:
          + Bổ sung đầy đủ các điều kiện thiết bị hiện đại phục vụ cho việc khai thác tốt công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp mới vào trong giảng dạy, đảm bảo các giờ dạy thực hành, thí nghiệm. Đảm bảo công tác vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn quy định.
 
 
          + Đầu tư trọng điểm về công nghệ thông tin để đào tạo học sinh có kỷ năng sử dụng tốt công nghệ thông tin. Nâng cao tác dụng của công nghệ thông tin để hỗ trợ tốt cho việc dạy và học. Nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh để học sinh có khả năng viết, nói thành thạo dần dần hoà nhập với giáo dục của khu vực.
 
          b. Biện pháp:
- Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất.
- Huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng quỹ khuyến học, đầu tư một phần trang thiết bị, hổ trợ các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Nhà trường, Hội đồng trường tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cốt cán, đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên đảm bảo chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ để đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.
- Xây dựng được các Quyết nghị của Hội đồng sát thực tiễn nhằm thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Xây dựng mối quan hệ, thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong hàng ngũ lãnh đạo và từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên, từ giáo viên đến phụ huynh và và ngược lại, tạo niềm tin ở tất cả các mối quan hệ trong và ngoài Nhà trường.
- Xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện các Quyết nghị, các hoạt động toàn diện nhất là công tác cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, khen thưởng, kỹ luật, chất lượng . . .
- Xây dựng tổ chức Hội đồng trường vừa có “tâm” vừa đủ “tầm” để chỉ đạo, giám sát đưa ta các Quyết nghị vừa “hợp lòng dân” vừa có tầm “đi tắt đón đầu”, vừa có tính khả thi, vừa có tính bao quát để đảm bảo mục tiêu kế hoạch, phương hướng đề ra cho nhiệm kỳ và từng năm học.
          c. Chỉ tiêu phân đấu:
- Xây dựng cơ sở vật chất năm 2008-2009:
          + Tạo cảnh quang sư phạm nhà trường:
- Năm 2008-2009: tuyển sinh 100% Học sinh TNTH vào lớp 6
- Đưa các bộ môn Lý, Hoá, Công nghệ, Sinh vật và mônTin học học ở các phòng bộ môn.
- Xây dựng đạt chuẩn 01 phòng bộ môn: Lý – Công nghệ
- Xây dựng thư viện tiên tiến
- Hội đồng trường thực sự là tổ chức tập hợp trí tuệ của tập thể, chỉ đạo xây dựng thực hiện kế hoạch, mục tiêu, phương hướng hàng năm.
- Chất lượng mũi nhọn tăng từ 3 đến 5 % (cả về số lượng và chất lượng giải)
- Tập trung giáo dục đạo đức, hạn chế thấp nhất học sinh có hạnh kiểm trung bình, yếu xuống dưới 3%
- Hạn chế học sinh bỏ học dưới 1%; học sinh lưu ban dưới 2%.
- Nâng dần chất lượng đại trà:
          + HS Giỏi: 20-25%        + HS Khá: 35-40%
- Tiếp tục xây dựng chỉ tiêu giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: 80%.
- Xây dựng nguồn kinh phí phúc lợi tập thể trong năm học 2008-2009: có từ 10 đến 15 triệu đồng, tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chặt chẽ giờ dạy tăng, thay, trừ lương theo quy định)
- Xây dựng quỹ khuyến học hàng năm đạt từ 5 đến 10 triệu đồng từ nhiều nguồn thu được cho phép.
- Xây dựng trường đạt “ Trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện
 
          Trên đây là toàn bộ mục tiêu, kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng phấn đấu của trường THCS Nguyễn Bá Phát trong năm học 2008-2009.
 
                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
                                                                                                CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                          Nguyễn Quang Hân
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng