20:07 EDT Thứ tư, 23/05/2018

Văn bản tài liệu

Thời Khóa biểu

xem Thời khóa biểu 

Trang nhất » Văn bản và tài liệu » Tài liệu tham khảo

KẾ HOẠCH HỘI CHA MẸ HỌC SINH - NĂM HỌC 2012 - 2013

Thứ ba - 20/11/2012 06:28
UBND XÃ HOÀ LIÊN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
BĐD CHA MẸ HỌC SINH
Số  01 - KH/BĐDCMHS - NBP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
Hoà Liên, ngày 16  tháng 9  năm 2012
           
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
Năm học  2012 - 2013
 
Căn cứ vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của trường THCS Nguyễn Bá Phát. Nay ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch hoạt động của hội trong năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể như sau:
A- Đặc điểm tình hình chung :
 I - Những thuận lợi, khó khăn :
1- Thuận lợi :
-         Được sự quan tâm của lãnh đạo : Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hoà Liên, các
tổ chức chính trị đoàn thể trong xã và cơ quan chức năng cấp trên. Trường THCS Nguyễn Bá Phát đã đi vào hoạt động có kỷ cương nề nếp. Trường đã có 17 phòng học và 06 phòng học bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 dãy văn phòng là nơi làm việc của cán bộ giáo viên.
-         Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và phụ huynh học sinh đoàn kết, tâm
huyết với với công tác phát triển giáo dục ở địa phương. Đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ kiến thức chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều thành tích trong giảng dạy được sự ủng hộ và đồng thuận của nhân dân địa phương.
-         Hội phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể trong xã đã từng bước quan tâm và
đầu tư cho công tác giáo dục.
-         Sự phối hợp của chính quyền địa phương, Ban công an, Trạm Y tế, Đoàn
thanh niên, các tổ chức hội trong xã đã có tiến bộ rõ dệt trong công tác chăm lo và phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
    2- Khó khăn :
-         Địa bàn dân cư phân bố rải rác, học sinh đến trường còn mất nhiều thời gian.
Đời sống của bà con nhân dân địa phương còn thấp, kinh tế còn nghèo nàn. Một bộ phận không nhỏ người dân chưa thực sự giác ngộ quan tâm đến việc học tập của con em mình.
-         Sự phối kết hợp giữa các phụ huynh các lớp còn hạn chế, chưa có tính chủ
động trong công tác giao tiếp và phối hợp. Công tác duy trì sĩ số học sinh chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu chung.
-         Vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thực sự xem việc đầu tư giáo dục con em mình
là nhiệm vụ quan trọng nhất của gia đình, còn có tư tưởng phó mặc cho nhà trường và xã hội, dẫn đến trình độ dân trí vẫn còn thấp như hiện nay.
 
II- Cơ cấu tổ chức của hội phụ huynh :
1- BCH Hội phụ huynh nhà trường gồm : 5 người
- Hội trưởng : (ông, bà) Phạm Đình Nhơn Thôn Vân Dương 1
- Hội phó : (ông, bà) Lê Hòa Thôn Quan Nam 3
- UV Thường trực : (ông, bà) Ngô Văn Xuân Thôn Quan Nam 5
- UV Thường trực : (ông, bà) Trương Công Quỳnh Thôn Tân Ninh
- UV Thư ký : (ông, bà) Ngô Thị Ngọc Thoa Thôn Quan Nam 1
2- Chi hội : Gồm 22 lớp
* Chi hội trưởng lớp 91 :    (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 92 :      (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 93 :      (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 94 :      (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 95 :       (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 81 : (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 82 : (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 83 :     (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 84 :     (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 85 :   (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 71 :   (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 72 :   (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 73 :   (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 74 :   (ông, bà)      
* Chi hội trưởng lớp 75 :   (ông, bà)      
* Chi hội trưởng lớp 76:   (ông, bà)      
* Chi hội trưởng lớp 61 :   (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 62 : (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 63 : (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 64 : (ông, bà)   Thôn  
* Chi hội trưởng lớp 65 : (ông, bà)   Thôn  
B- Kế hoạch công tác :
I- Mục tiêu, nhiệm vụ của Hội:
Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức, thực hiện chủ đề năm học là: “Tiếp tục Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, thực hiện cuộc vận động “Hai không”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Phối kết hợp với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành và phát triển nhân cách toàn diện học sinh - con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đề xuất với nhà trường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, cùng với nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục ở địa phương.
 
II- Các chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện :
1- Về học tập :
* Chỉ tiêu :
-       Duy trì sĩ số đạt 99.0%.
-       Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 95%;  lên lớp sau thi lại đạt 98.6%
-       Xếp loại học lực cuối năm : 
Giỏi: 25.0 % ; Khá: 30.0 %; Trung bình: 33.0 %; Yếu: 12 %; Kém: 00 %   
-       Tốt nghiệp THCS: 98.0 %.
* Biện pháp :
Cùng nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên phải là một tập thể sư phạm gương mẫu, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là tấm gương giáo dục đạo đức lối sống, nhân cách cho học sinh. 
Giáo dục học sinh phải chăm chỉ học tập, tự giác học tập, vượt khó và có ý thức vươn lên trong học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội qui trường lớp, không vi phạm pháp luật.
Các bậc phụ huynh phải gương mẫu trong cuộc sống và trong việc học tập, tạo điều kiện chăm sóc việc học hành của con em mình. Luôn động viên, khuyến khích tạo dựng cho con ý thức tự giác, tự thân vận động, quyết tâm vươn lên không ngừng học tập để trở thành người con ngoan trò giỏi, trở thành công dân có ích cho xã hội. Mỗi gia đình cần xây dựng "Gia đình học tập", “Nhóm dòng họ học tập”.
Hàng tháng, hàng quý phụ huynh cử đại diện đến dự sinh hoạt với lớp hoặc gặp gỡ trao đổi với thầy cô giáo để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của học sinh.
2- Về đạo đức :
* Chỉ tiêu :
- 100 % Học sinh xếp hạnh kiểm từ TB trở lên (trong đó: Khá, Tốt: 90.0 %)
* Biện pháp :
Phụ huynh phối kết hợp với nhà trường tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh để phát triển nhân cách học sinh. Xây dựng cho học sinh ý thức tự lực, tự quản để học sinh bộc lộ và phát huy năng lực làm chủ và quản lí ngay từ khi mới vào trường.
Cùng với GVCN xây dựng được kế hoạch rèn luyện, phấn đấu cho mỗi học sinh qua phong trào học tập, rèn luyện thân thể, tham gia VHVN TDTT.
Quản lí tốt việc học tập và rèn luyện của học sinh ở mọi nơi, mọi lúc. Luôn động viên, khuyến khích, khơi dậy niềm tin, ước mơ trong mỗi học sinh giúp các em hoà mình vào tập thể, tạo niềm đam mê và hăng say phấn đấu trong học tập, lao động.
Phụ huynh và học sinh cam kết thực hiện tốt phong trào “3 không”: "Không vi phạm Luật giao thông”, “Không có bạo lực gia đình”, “Không bỏ giờ và nghỉ học giữa chừng"; Thực hiện phong trào “3 đủ” :  “đủ ăn”, “đủ mặc”, “đủ sách vở”.
Giáo dục , tuyên truyền cho học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội đặc biệt là Ma tuý /HIV-AIDS. Giáo dục cách phòng chống các dịch bệnh, cách giữ gìn và chăm sóc sức khỏe bản thân.
BCH hội phải duy trì các cuộc họp định kì tìm ra những giải pháp đề xuất với nhà trường trong công tác giáo dục.
 
III- Kế hoạch hoạt động :
Để phối hợp và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiểu năm học 2012-2013, BĐD CMHS cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:
1.     Phối hợp cùng Nhà trường tích cực quan tâm đến hoạt động dạy và học,
giáo dục trí đạo đức, nhân cách, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
-         Cùng nhà trường, chi hội CMHS lớp và giáo viên chủ nhiệm để kiểm soát
nâng cao chất lượng các lớp.
-         Tuyên truyền vận động, CMHS phải là tấm gương tốt cho con em mình, thực
hiện tốt việc quản lý, giáo dục học sinh tại gia đình, chuẩn bị tốt cho học sinh trước khi đến lớp, nhắc nhở, giúp đỡ học sinh việc học tập ở nhà. Giáo dục ý thức tự phục vụ bản thân cho con em: Tự ăn, tự mặc, tự sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, không đưa con đến tận cửa lớp đối với trường hợp cha mẹ học sinh tự đưa con em đến trường…Phụ huynh chỉ kiểm tra để tạo thành nếp sinh hoạt, học tập cho con em.
-         Tuyên truyền, vận động CMHS, cơ quan, tổ chức, đoàn thể ủng hộ Quỹ
Khuyến học và sử dụng Quỹ hiệu quả để động viên phong trào dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt của trường.
-         Ủng hộ và hỗ trợ nhà trường từ Quỹ Khuyến học, Quỹ hội để hỗ trợ phong
trào học tập : Hội thi GVG, Học sinh giỏi, Hội thi giải toán qua Internet, olympic Tiếng anh; các hội thi văn nghệ, TDTT,.. động viên khen thưởng kịp thời cả về tinh thần và vật chất đối với học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
2.     Phối hợp cùng nhà trưòng đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nhà
trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan”; Cuộc vận động “Dân Chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.
-         Tuyên truyền, nhắc nhở, phê bình để khắc phục hiện tượng CMHS còn chưa
thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội.
-         Khi đến trường đưa đón con hoặc gặp gỡ thầy cô giáo: Trang phục phải chỉnh
tề, cư xử giao tiếp đúng mực với giáo viên, có hành vi lịch sự khi đưa đón đợi học sinh và phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
-         Giáo dục học sinh ý thức tự giác bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh chung và
bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.
-         Tư vấn và giúp đỡ nhà trường về cảnh quan môi trường sư phạm, vận động
phụ huynh quên góp trồng cây xanh sân trường và trong lớp học, góp phần đảm bảo không khí thoáng mát, trong lành.
3.     Khuyến khích và ủng hộ các phong trào của nhà trường và học sinh:
-         Tích cực ủng hộ và quan tâm đến phong trào đội,  phong trào văn hoá, văn
nghệ, TDTT, các hoạt động ngoại khoá ... nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức rèn luyện, phấn đấu cho các học sinh đảm bảo về phát triển toàn diện.
-         Cùng nhà trường nghiên cứu tìm hiểu, mở rộng các hoạt động ngoại khoá và
phong trào thi đua trong học sinh.
-         Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm trong trường.
 
4.     Quan tâm chu đáo đến nhà trường, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người
lao động:
-         Các chi hội bằng nhiều hình thức chủ động tổ chức các hoạt động chúc mừng,
thăm hỏi động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong trường nhân các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm trong năm, thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ..v..v đảm bảo trang trọng, tình cảm.
-         Biết và hiểu con em mình để từ đó hiểu và thông cảm với công việc của người
giáo viên.
5.     Thực hiện tốt và tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo và từ thiện
-         Phối hợp cùng với nhà trường để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Giúp
đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh tài năng vượt khó.
6.     Xây dựng hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi hội.
-         Hướng dẫn lựa chọn những hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực,
nhiệt tình, tâm huyết với công việc vào ban phụ huynh các lớp, Ban thường trực hội của trường.
-         Phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành
viên trong Ban thường trực nhà trường.
-         Thực hiện chế độ trực ban, thông tin hai chiều với các chi hội, với hội viên để
kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, CMHS.
-         Duy trì phong trào thi đua giữa các chi hội và hội viên trong việc triển khai kế
hoạch để hoạt động hội thực sự trở thanh cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
-         Tham gia đầy đủ các hoạt động do hội CMHS Trường tổ chức và phát động
-         Cùng nhà trường quản lý và sử dụng quỹ hội đúng mục đích, đúng quy định,
đạt hiệu quả cao nhất.
 
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2012-2013
* Thu các loại quỹ để hỗ trợ các hoạt động cho nhà trường, bao gồm:
1. Quỹ hoạt động của hội 70.000/học sinh/năm.
2. Mua quà lưu niệm cuối khóa và làm lễ tri ân học sinh, do ban đại diện học
sinh của khối lớp 9 thống nhất với thầy cô chủ nhiệm.
Công tác tài chính do hội thu, sau đó chi hỗ trợ cho nhà trường theo những nội dung đề xuất trong năm học.
Quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng điều lệ của hội.
IV- Kế hoạch công tác hàng tháng:
Tháng Nội dung hoạt động Tổ chức thực hiện và điều chỉnh
9.2012 - Họp BCH hội phụ huynh thông qua kế hoạch của hội.
- Triển khai trong BCH, hội nghị phụ huynh Học sinh đầu năm về chủ đề năm học và lên kế hoạch phối hợp với nhà trường phát động tháng khuyến học.
- Triển khai nghị quyết của hội tới các chi hội thông qua cuộc họp phụ huynh
- Cùng với học sinh viết cam kết thực hiện các nội quy của nhà trường và các tổ chức đoàn thể khác
- Đề nghị nhà trường tổ chức ôn luyện cho học sinh
- Hội  phụ huynh toàn trường.
- Phối hợp với BGH nhà trường.
 
10.2012 Tập trung vào việc đôn đốc, động viên học sinh tham gia học tập rèn luyện tốt
- Các chi hội cử đại diện đến sinh hoạt với lớp vào các buổi sinh hoạt cuối tuần để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện của học sinh
- Phát động phong trào thi đua dành hoa điểm 10 dâng tặng mẹ, cô kính yêu nhân ngày lễ lớn 20/10
+ Huy động đóng góp xây dựng cảnh quan, khuôn viên và trán nền truớc cổng trưòng.
- Phụ huynh học sinh toàn trường
 
 
 
 
Nhà truờng và Ban
Đại diện CMHS thực hiện
11.2012 - Quản lý chặt chẽ việc học tập và rèn luyện của Học sinh.
- Họp BCH hội phụ huynh. Tổng kết đợt thi đua 01/08 đến 30/12/2012
- Chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Ban chấp hành hội phụ huynh trường
- Các chi hội
12.2012 - Quản lý tốt việc học tập và rèn luyện ở nhà của học sinh chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra cuối kì I
- Gặp gỡ trao đổi với thầy cô tìm hướng giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong việc giáo dục Học sinh
- Tham gia sinh hoạt với lớp vào tuần cuối của tháng
- Ban chấp hành chi hội phụ huynh
- Phụ huynh
 
01.2013 - Tuyên truyền trong học sinh không vi phạm các tệ nạn xã hội ( đặc biệt là dịp tết Nguyên đán)
- Tổ chức trao quà động viên Học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Ban chấp hành hội phụ huynh trường
02.2013 - Họp phụ huynh toàn trường lần thứ hai
+ Sơ kết học kỳ 1, nêu phương hướng HK 2 của các lớp
+ Huy động đóng góp hỗ trợ các hoạt động của lớp.
- Phối hợp giáo dục những học sinh chưa ngoan.
- Ban chấp hành hội phụ huynh trường
3.2013 - Hưởng ứng tháng thanh niên, phối hợp với đoàn đội tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh tập trung ôn tập để kiểm tra
- Ban chấp hành đoàn đội trường
4.2013 - Quản lý tốt việc học tập và rèn luyện ở nhà của học sinh.
- Gặp gỡ, trao đổi với thầy cô về những vấn đề còn vướng mắc trong học sinh .
- Ban chấp hành hội phụ huynh trường
5.2013 - Nhắc nhở Học sinh tập trung ôn tập thi cuối năm
- Họp phụ huynh thông báo kết quả cuối năm
- Ban chấp hành hội phụ huynh trường
6,7, 8.2013 - Học sinh được giao ban sinh hoạt hè ở các thôn
- Vận động học sinh tham gia lao động vệ sinh khu trường trong thời gian nghỉ hè
- Họp với BGH nhà trường để nắm bắt kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học mới
- Ôn định tổ chức hội phụ huynh chuẩn bị cho năm học mới
- Phụ huynh toàn trường
 
 
Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác hội cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Bá Phát năm học 2012 - 2013.
Các vấn đề cần trao đổi theo số điện thoại: 01232566113
 
Nơi nhận:
-          Đảng ủy xã (b/c);
-          UBND xã (b/c);
-          BGH nhà trường (p/h);
-          Các chi hội(t/h);
-         Lưu HCMHS.
TM. BCH HỘI CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỞNG BAN
 
 
Phạm Đình Nhơn
 
 

Tác giả bài viết: PHẠM ĐÌNH NHƠN

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng