20:03 EDT Thứ tư, 23/05/2018

Tin tức Sự kiện

Thời Khóa biểu

xem Thời khóa biểu 

Góc GV & HS

Trang nhất » Tin Tức Sự kiện » Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch dạy và học Tự chọn năm học 2012-2013

Thứ ba - 15/01/2013 22:18

       PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 40/KH-NBP    
                             Hoà Liên, ngày 18 tháng 8  năm 2012                 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

CHO HỌC SINH TỪ KHỐI 6 ĐẾN KHỐI 9
Năm học 2012 – 2013
 
          Thực hiện Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của phòng GD&ĐT Hoà Vang, về việc hướng dẫn dạy học chủ đề tự chọn ở cấp THCS năm học 2012-2013.
Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất  của nhà trường về phòng học bộ môn. Nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
 
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Đối với nhà trường:
- Bố trí đủ đội ngũ giáo viên dạy đủ số tiết theo đúng sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hoà vang, tập trung ở các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn và một số môn khác dựa trên cơ sở giáo viên dạy chưa đủ tiết quy định, sắp xếp thời khoá biểu thuận lợi cho giáo viên và học sinh và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
- Tuyên truyền rộng rãi trong giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và trong toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc dạy học môn tự chọn và các chủ đề tự chọn.
- Nội dung môn học tự chọn dựa theo phân phối chương trình.
     - Nội dung học chủ đề tự chọn chủ yếu là chủ đề bám sát nhằm mục đích ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng cho học sinh.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc dạy học các chủ đề tự chọn.
 
2. Đối với các tổ chuyên môn:
- Tham mưu với BGH về việc lựa chọn các chủ đề tự chọn cho phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình học tập của học sinh ở từng lớp.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy các chủ đề tự chọn của giáo viên trong tổ.
     - Thống nhất nội dung của chủ đề trong cùng một khối lớp và rút kinh nghiệm sau mỗi chủ đề(nếu cùng một khối lớp mà có từ 2 giáo viên dạy chủ đề trở lên).
 
3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:
     - Căn cứ vào thời khoá biểu theo dõi tình hình học tập các chủ đề tự chọn của lớp, nhắc nhở kịp thời những học sinh hay nghỉ học, hàng tuần vào tiết sinh hoạt lớp, GVCN kiểm điểm nghiêm túc các học sinh vắng trong giờ học tự chọn.
 
4. Đối với giáo viên dạy chủ đề tự chọn:
     - Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn, các chủ đề phù hợp và thực hiện đúng, đủ kế hoạch đã được nhà trường phân công.
     - Tự nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu (ở thư viện) có liên quan đến chủ đề mình giảng dạy, soạn giáo án đầy đủ cho mỗi chủ đề và phải thống nhất với giáo viên dạy cùng môn, cùng khối lớp.
     - Sử dụng kiến thức của các chủ đề tự chọn đưa vào nội dung kiểm tra ở thời khoá biểu chính khoá của bộ môn mình đang dạy, dưới hình thức kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra định kỳ như đã quy định.
- Trao đổi, rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
 
II. Kế hoạch thực hiện:
HỌC KỲ I
     - Số tuần thực hiện: 17(tuần 18, 19 ôn tập kiểm tra học kỳ), số tiết thực hiện: 714
- Các môn thực hiện các chủ đề tự chọn ở Học kỳ I gồm:
+ Khối 6: Dạy môn Tự chọn Tin học.
+ Khối 7: Dạy môn Tự chọn Tin học.
+ Khối 8: Văn, Toán, Anh, Lý, Sinh, Sử.
+ Khối 9: Văn, Toán, Anh, Lý, Sử, Địa.
Ở tuần 17: giáo viên dạy các chủ đề tự chọn kết hợp những nội dung đã dạy trong chương trình chính khóa để ôn tập cho học sinh.
- Thời gian học: Từ tuần 1 (20/8/2012).
- Đối với chủ đề tự chọn: thời khoá biểu tự chọn học trái buổi theo TKB Thể dục, học luân phiên các môn đã chọn (thời khoá biểu đính kèm).
- Đối với môn tự chọn: thời khóa biểu phân vào thời khóa biểu chính khóa (khối lớp 6,7), học sinh không phải đi trái buổi.
 
HỌC KỲ II
- Số tuần thực hiện: 16(tuần 36,37 ôn tập kiểm tra học kỳ), số tiết thực hiện: 672
- Các môn thực hiện các chủ đề tự chọn ở Học kỳ II gồm:
+ Khối 6: Dạy môn Tự chọn Tin học.
+ Khối 7: Dạy môn Tự chọn Tin học.
+ Khối 8: Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá, Sử.
+ Khối 9: Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá, Sử.
Ở tuần 35: giáo viên dạy các chủ đề tự chọn kết hợp những nội dung đã dạy trong chương trình chính khóa để ôn tập cho học sinh.
- Thời gian học: Từ tuần 20, thời khoá biểu tự chọn học trái buổi theo TKB Thể dục.
*Do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, nhất là các phòng học không đủ để học tập trung một buổi và tạo điều kiện cho học sinh ít đi lại nhiều, thời khoá biểu tự chọn lớp 8 và lớp 9 được bố trí chung vào thời khoá biểu Thể dục trái buổi (Thời khoá biểu đính kèm).
*Ở Học kỳ II sẽ tập trung ở một số môn cơ bản như Ngữ văn, Toán, Anh, Lý Hoá để các các em có điều kiện học tốt hơn.
 
5. Biện pháp:
          - Giáo viên dạy tự chọn xây dựng kế hoạch và soạn giáo án đầy đủ khi lên lớp.
          - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra việc học tự chọn của học sinh, tổ chức kiểm điểm phê bình đối với những học sinh không tham gia học tự chọn vào tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.
          - Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện các giờ dạy tự chọn của giáo viên trong tổ mình phụ trách.
          - BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra việc dạy và học tự chọn của giáo viên và học sinh.
          Trên đây là kế hoạch dạy và học tự chọn năm học 2012-2013 của trường THCS Nguyễn Bá Phát. Yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn; các GVCN; các giáo viên trực tiếp dạy chủ đề tự chọn, môn tự chọn theo dõi kế hoạch, thời khoá biểu để thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường. Có điều gì trở ngại, vướng mắc thì phản ảnh để nhà trường điều chỉnh kịp thời.
 
 
               P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                  Phan Văn Trác

      PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG      
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
           
LỊCH HỌC CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
HỌC KÝ I,  NĂM HỌC 2012-2013
             
             
Môn Lớp Tuần TÊN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN Số tiết T.Số Ghi chú
tiết dạy
Toán 8/1,2 11  - Ôn tập kiến thức chương I - Đại số 2 16  
12  - Ôn tập kiến thức chương I - Hình học 2  
13  - Luyện tập các bài toán về phân thức. 2  
14  - Luyện tập các bài toán về diện tích, đa giác. 2  
Toán 8/3,4 11  - Ôn tập kiến thức chương I - Đại số 2 16  
12  - Ôn tập kiến thức chương I - Hình học 2  
13  - Luyện tập các bài toán về phân thức. 2  
14  - Luyện tập các bài toán về diện tích, đa giác. 2  
Toán 8/5 11  - Ôn tập kiến thức chương I - Đại số 2 8  
12  - Ôn tập kiến thức chương I - Hình học 2  
13  - Luyện tập các bài toán về phân thức. 2  
14  - Luyện tập các bài toán về diện tích, đa giác. 2  
Vật lý 8/1,2 3  -Vận tốc 2 8  
4  -Bài tập 2  
Vật lý 8/3,4 3  -Vận tốc 2 8  
4  -Bài tập 2  
Vật lý 8/5 3  -Vận tốc 2 4  
4  -Bài tập 2  
Sinh học 8/1,2 5  -Tìm hiểu cấu tạo và tính chất của xương 2 8  
6  -Tiến hóa hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động 2  
Sinh học 8/3,4 5  -Tìm hiểu cấu tạo và tính chất của xương 2 8  
6  -Tiến hóa hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động 2  
Sinh học 8/5 5  -Tìm hiểu cấu tạo và tính chất của xương 2 4  
6  -Tiến hóa hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động 2  
Lịch sử 8/1,2 1  - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản. 2 8  
2  - Bài 2: Chủ nghĩa tư bản và phong trào công nhân. 2    
Lịch sử 8/3,4 1  - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản. 2 8  
2  - Bài 2: Chủ nghĩa tư bản và phong trào công nhân. 2    
Lịch sử 8/5 1  - Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản. 2 4  
2  - Bài 2: Chủ nghĩa tư bản và phong trào công nhân. 2    
Ngữ văn 8/1,2 7  -Tập làm văn tự sự. 2 16  
8  -Văn học Việt Nam _Nắm hệ thống nội dung, nghệ thuật một số văn bản. 2  
9  -Ôn luyện tiếng Việt. 2  
10  -Ôn tập học kỳ I 2  
Ngữ văn 8/3,4 7  -Tập làm văn tự sự. 2 16  
8  -Văn học Việt Nam _Nắm hệ thống nội dung, nghệ thuật một số văn bản. 2  
9  -Ôn luyện tiếng Việt. 2  
10  -Ôn tập học kỳ I 2  
Ngữ văn 8/5 7  -Tập làm văn tự sự. 2 8  
8  -Văn học Việt Nam _Nắm hệ thống nội dung, nghệ thuật một số văn bản. 2  
9  -Ôn luyện tiếng Việt. 2  
10  -Ôn tập học kỳ I 2  
Anh văn 81,2 15  -The simple present tense. 1 12  
   -Structure: S + be (not) + adj + enough + to-infi… 1  
16  -Reported Speech 2  
17  -Present  perfect tense 2  
Anh văn 8/3,4 15  -The simple present tense. 1 12  
   -Structure: S + be (not) + adj + enough + to-infi… 1  
16  -Reported Speech 2  
17  -Present  perfect tense 2  
Anh văn 8/5 15  -The simple present tense. 1 6  
   -Structure: S + be (not) + adj + enough + to-infi… 1  
16  -Reported Speech 2  
17  -Present  perfect tense 2  
Tổng cộng   102 170  
Ngữ văn 9/1,2 7  -Từ tiếng Việt xét theo đặc điểm cấu tạo, theo nguồn gốc chức năng. 2 16  
8  -Các biện pháp tu từ từ vựng. 2  
9  -Nghị luận trong văn bản tự sự. 2  
10  -Thực hành viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận. 2  
Ngữ văn 9/3,4 7  -Từ tiếng Việt xét theo đặc điểm cấu tạo, theo nguồn gốc chức năng. 2 16  
8  -Các biện pháp tu từ từ vựng. 2  
9  -Nghị luận trong văn bản tự sự. 2  
10  -Thực hành viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận. 2  
Ngữ văn 9/5 7  -Từ tiếng Việt xét theo đặc điểm cấu tạo, theo nguồn gốc chức năng. 2 8  
8  -Các biện pháp tu từ từ vựng. 2  
9  -Nghị luận trong văn bản tự sự. 2  
10  -Thực hành viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận. 2  
Toán 9/1,2 11  - Luyện tập các bài toán về hàm số bậc nhất. 2 16  
12  - Luyện tập các bài toán về đường tròn, đường kính dây cung. 2  
13  - Luyện tập về đồ thị hàm số-Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số 2  
  y = ax + b (a ≠ o)    
14  - Ôn tập chương II - Hình học 2  
Toán 9/3,4 11  - Luyện tập các bài toán về hàm số bậc nhất. 2 16  
12  - Luyện tập các bài toán về đường tròn, đường kính dây cung. 2  
13  - Luyện tập về đồ thị hàm số-Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số 2  
  y = ax + b (a ≠ o)    
14  - Ôn tập chương II - Hình học 2  
Toán 9/5 11  - Luyện tập các bài toán về hàm số bậc nhất. 2 8  
12  - Luyện tập các bài toán về đường tròn, đường kính dây cung. 2  
13  - Luyện tập về đồ thị hàm số-Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số 2  
  y = ax + b (a ≠ o)    
14  - Ôn tập chương II - Hình học 2  
Vật lý 9/1,2 3  -Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm - Bài tập. 2 8  
4  - Đoạn mạch nối tiếp - Bài tập. 2  
Vật lý 9/3,4 3  -Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm - Bài tập. 2 8  
4  - Đoạn mạch nối tiếp - Bài tập. 2  
Vật lý 9/5 3  -Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm - Bài tập. 2 4  
4  - Đoạn mạch nối tiếp - Bài tập. 2  
Địa lí 9/1,2 5  -Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ SGK Lịch sử 9. 2 8  
6  -Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ. 2  
Địa lí 9/3,4 5  -Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ SGK Lịch sử 9. 2 8  
6  -Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ. 2  
Địa lí 9/5 5  -Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ SGK Lịch sử 9. 2 4  
6  -Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ. 2  
Lịch sử 9/1,2 1  -Bài 1: Khái quát bài Liên xô và các nước Đông Âu từ  năm 1945 đến giữa 2 8  
  những năm 70 của thế kỷ XX.    
2  -Bài 2: Khái quát bài Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến 2  
  đầu những năm 90 của thế kỉ XX.    
Lịch sử 9/3,4 1  -Bài 1: Khái quát bài Liên xô và các nước Đông Âu từ  năm 1945 đến giữa 2 8  
  những năm 70 của thế kỷ XX.    
2  -Bài 2: Khái quát bài Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến 2  
  đầu những năm 90 của thế kỉ XX.    
Lịch sử 9/5 1  -Bài 1: Khái quát bài Liên xô và các nước Đông Âu từ  năm 1945 đến giữa 2 4  
  những năm 70 của thế kỷ XX.    
2  -Bài 2: Khái quát bài Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến 2  
  đầu những năm 90 của thế kỉ XX.    
Anh văn 9/1,2 15  -Revision of simple past tense wish sentence - Exercise. 2 12  
16  -Tag question-reported speech - Exercise. 2  
17  -Relative pronouns conditional sentence type 1,2 - Exercise. 2  
Anh văn 9/3,4 15  -Revision of simple past tense wish sentence - Exercise. 2 12  
16  -Tag question-reported speech - Exercise. 2  
17  -Relative pronouns conditional sentence type 1,2 - Exercise. 2  
Anh văn 9/5 15  -Revision of simple past tense wish sentence - Exercise. 2 6  
16  -Tag question-reported speech - Exercise. 2  
17  -Relative pronouns conditional sentence type 1,2 - Exercise. 2  
Tổng cộng   102 170  
             
                                                                              Hoà Liên, ngày 17 tháng 8 năm 2012
                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Phan Văn Trác

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn