23:40 EDT Chủ nhật, 24/06/2018

Tin tức Sự kiện

Thời Khóa biểu

xem Thời khóa biểu 

Góc GV & HS

Trang nhất » Tin Tức Sự kiện » Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2012-2013

Thứ ba - 15/01/2013 22:13

     PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           =====================                               ======================
          Số……/THCS-NBP/HV                            Hoà Liên, ngày 07 tháng 9 năm 2012
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2012-2013
 
           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hoà Vang, về việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhà trường thông qua việc tổ chức bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu học ở từng bộ môn trong năm học 2012-2013. Trường THCS Nguyễn Bá Phát tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối lớp 6,7,8,9 của năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
 
I. Đặc điểm tình hình nhà trường:
     1. Những thuận lợi:
          - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, một số môn giáo viên bồi dưỡng trong các năm qua đã rút ra được kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, trong năm qua đã đạt được một số giải cấp huyện và thành phố tương đối có chất lượng.
          - Đa số học sinh có tinh thần thái độ học tập tốt.
          - Một số phụ huynh thực sự có quan tâm giúp các em có tinh thần học tập tốt.
          - Đã có 6 phòng bộ môn với trang thiết bị tương đối đầy đủ và một phòng Tin học được trang bị 20 máy vi tính cho học sinh thực hành, cho nên các em có điều kiện để thực hiện đầy đủ phần thực hành theo yêu cầu mới áp dụng cho năm học 2012-2013.
     2. Những khó khăn:
          - Về chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay chỉ có chế độ cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 là 15 tuần theo văn bản của nhà nước; Đối với lớp 6,7,8 không có chế độ phải vận động trong phụ huynh học sinh, nhưng việc vận động trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, vì phần lớn gia đình của phụ huynh ở địa phương còn khó khăn.
          - Việc tuyển chọn đội tuyển còn gặp nhiều vướng mắc, vì thông thường học sinh học khá giỏi là giỏi đều ở các môn, nếu giáo viên chọn học sinh học môn này thì môn khác khó tìm ra đội tuyển cho môn mình. 
- Phần lớn gia đình học sinh tại xã Hoà Liên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nên các em chưa có đủ điều kiện và phương tiện để học tốt như các học sinh ở trung tâm thành phố và việc quan tâm của một bộ phận phụ huynh học sinh chưa đúng mức.
 
II. Kế hoạch tổ chức - thực hiện:
1. Tổ chức: Với những thuận lợi và khó khăn trên, nhà trường sắp xếp kế hoạch bồi dưỡng mỗi tuần một buổi trái với buổi học chính khóa theo đăng ký của giáo viên. Riêng lớp 9 nhà trường phân thời khoá biểu cụ thể không ảnh hưởng đến việc học Thể dục và Tự chọn của học sinh.
 
+ Tiêu chuẩn tuyển chọn:
- Dựa trên cơ sở kết quả học tập của học sinh năm học 2011-2012, số học sinh đã được bồi dưỡng năm học 2011-2012, kết quả khảo sát chất lượng đầu năm ở lớp 6 (Văn, Toán, Anh) và quá trình giảng dạy từ đầu năm 2012-2013 giáo viên chọn đội tuyển cho bộ môn của mình.
          - Tổ chức kiểm tra kiến thức đầu vào đối với học sinh khối lớp 6 vào tuần 2 của tháng 8 để chốt lại danh sách đội tuyển 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh trước khi tiến hành bồi dưỡng.
          - Giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra đầu vào theo danh sách đã chọn và biên chế chính thức đội tuyển HSG của từng môn. Giáo viên thường xuyên kiểm tra trong quá trình giảng dạy và kiểm tra đồng loạt vào trước thời điểm thi 2 tuần để kịp thời bổ sung những điểm khuyết hoặc loại bớt những học sinh không theo kịp.
         
+ Về số lượng:
- Đối với khối lớp 9: Theo tỷ lệ cho phép trường có 5 lớp thì mỗi môn được dự thi  là 5 học sinh.
          - Đối với khối lớp 8: Có 5 lớp thì mỗi môn chọn 5 học sinh dự thi ở Huyện.
          - Đối với khối lớp 6, 7: Ngoài danh sách đã được chọn, giáo viên bộ môn có thể chọn thêm những học sinh có năng khiếu bộ môn để bổ sung thêm vào danh sách.
          - Đối với học sinh thuộc chương trình Spell. Căn cứ vào số lượng học sinh khá giỏi trong từng khối còn ít nê cho cho các em học chung với lớp bồi dưỡng của trường (lớp 8 có 4 hs, lớp 9 có 3 hs).
 
+ Về môn học: nhà trường tổ chức dạy và học các môn cụ thể như sau:
   - Khối lớp 9: 9 môn - Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh , Casio. Ngoài ra còn có lớp bồi dưỡng Tin học trẻ không chuyên; Giải Toán qua mạng và Olympic tiếng Anh.
   - Khối lớp 8: 4 môn -  Văn, Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
   - Khối lớp 6,7: 3 môn - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh.
 
+ Thời gian: + Bắt đầu học từ  tuần 7 (10/9/2012) theo Thời khoá biểu.
                     + Mỗi tuần học 1 buổi/môn.
                     + Mỗi môn học ít nhất 3 tiết/tuần.
Ngoài ra nhà trường khuyến khích giáo viên có điều kiện có thể sắp xếp thời gian dạy tăng buổi trong tuần, nhất là bồi dưỡng Casio cần tăng thời gian bồi dưỡng để chuẩn bị dự thi vào tháng 11.
 
+ Tài liệu bồi dưỡng: Giáo viên có thể tự mua (nếu cần thiết) và lấy chứng từ để nhà trường thanh toán lại hoặc đề xuất nhà trường mua tài liệu theo yêu cầu. Giáo viên có thể tự liên hệ các đồng  nghiệp, các đơn vị có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng để tìm thêm tài liệu tham khảo. Đặc biệt lưu ý các môn Lí, Hóa, sinh sau phần lí thuyết có phần thi thực hành và môn tiếng Anh có phần thi nói như năm trước.
 
+ Phân công giáo viên bồi dưỡng: Nhà trường chọn những giáo viên giảng dạy lâu năm, đã từng tham gia bồi dưỡng và nhiệt tình trong công tác. (có danh sách kèm theo)
 
2. Chỉ tiêu phấn đấu: Trên cơ sở của năm học 2011-2012 việc bồi dưỡng học sinh giỏi đã được sự quan tâm của nhà trường, hội cha mẹ học sinh nên số lượng và chất lượng giải có tăng dần. Vì thế năm học 2012-2013 nhà trường thông qua kế hoạch trong hội nghị Liên tịch, hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh và hội nghị cán bộ công chức đã được sự nhất trí của toàn thể Hội đồng giáo dục về các chỉ tiêu đối với khối 8, 9 như sau:
 
Số giải ở các môn bồi dưỡng cần đạt
 
  Toán Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh Casio Tin Tổng cộng
Lớp 8 4 1     4     1     10
Lớp 9 4 2 4 2 5 3 4 1 4 1 30
 
- Thông qua hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh đầu năm 2012-2013, nhà trường phổ biến rộng rãi trong PHHS về kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học, những học sinh được ghi tên trong danh sách bồi dưỡng phải tham gia học đầy đủ, thông qua giáo viên chủ nhiệm nhà trường kêu gọi sự quan tâm của các bậc PHHS để nhắc nhở, động viên cho các em tham gia học tập đầy đủ, nhằm hỗ trợ cho kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường được tiến hành có chất lượng và hiệu quả.
 
          3. Thực hiện:
          - Lập danh sách học sinh theo các lớp bồi dưỡng.
- Lập sổ theo dõi về chuyên cần của học sinh, điểm danh, nội dung dạy ở từng buổi và nhận xét của giáo viên dạy.
- Phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy ở từng bộ môn, lớp (có danh sách đính kèm).
- Phân thời khoá biểu cụ thể cho từng khối lớp để tránh sự chồng chéo với thời khoá biểu chính khoá của trường.
         
4. Khen thưởng:
          - Căn cứ vào kết quả bồi dưỡng của từng bộ môn, sau khi tham gia dự thi ở huyện và thành phố. Ngoài việc khen thưởng ở Huyện, nhà trường sẽ phối hợp với Hội cha mẹ học sinh trích từ quỹ Hội để hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn kinh phí cho nhà trường khen thưởng tuỳ theo mức kinh phí cho phép và chỉ khen thưởng cho giáo viên dạy và học sinh đạt từ giải Ba trở lên. Để động viên phong trào HSG, nhà trường trích quỹ khen thưởng để khen thưởng nóng cho học sinhsau khi có kết quả ở huyện và thành phố từ giải khuyến khích trở lên.
 
III. Biện pháp thực hiện:
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của giáo viên và việc chuyên cần của học sinh.
- Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng nhau thực hiện tốt kế hoạch của trường.
- Chỉ đạo cho các GVCN lớp có học sinh bồi dưỡng tích cực đôn đốc, nhắc nhở cho các em tham gia học tập đầy đủ.
- Chỉ đạo cho GVBM tổ chức kiểm tra kiến thức –kỹ năng hằng tháng để chọn đội tuyển chính thức đến thời điểm đăng kí cho Phòng và Sở GD-ĐT.
- Tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh trong đội tuyển (khi cần thiết) để cọng tác trách nhiệm cùng với nhà trường. Đặc biệt là tổ chức cuộc họp lần cuối cùng trước 2 tuần  chuẩn bị cho các em có đủ điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để tham gia dự thi tốt.
Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Nguyễn Bá Phát, trong quá trình thực hiện có điều gì trở ngại giáo viên báo cáo trực tiếp với ban lãnh đạo trường để giải quyết, nếu ngoài kế hoạch, nhà trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hoà Vang.
 
 
      P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
         Phan Văn Trác
 

Tác giả bài viết: Phan Văn Trác

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn