17:26 ICT Thứ hai, 06/04/2020

Tin tức Sự kiện

Góc GV & HS

Trang nhất » Tin Tức Sự kiện » Hoạt động chuyên môn

Báo cáo về việc sơ kết nhiệm vụ học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019 - Giáo dục trung học cơ sở

Phần I Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở Học kì I - Năm học 2018-2019

Báo cáo Hội nghị CB-VC năm học 2018-2019

BÁO CÁO HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC Năm học 2018-2019 Phần thứ nhất TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch dạy học Lịch sử Đảng bộ Hòa Vang_2018-2019

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019. Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch đến tổ chuyên môn, đối với nhóm chuyên môn Lịch sử trong sinh hoạt chuyên môn tổ chức triển khai dạy Lịch sử Đảng bộ Hòa Vang năm học 2018-2019 theo kế hoạch.

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 595/KH-PGDĐT ngày 18/9/2018 về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ được giao năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Hòa Vang; Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2018- 2019 của trường THCS Nguyễn Bá Phát; Căn cứ kết quả kiểm tra các năm học trước. Trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018- 2019, cụ thể như sau

Kế hoạch chuyên môn Học kỳ I, năm học 2018-2019

Căn cứ văn bản 599/BC-PGDĐT về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học sơ sở năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 ngày 19/9/2018 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang. Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn trong học kỳ I, năm học 2018-2019 với những nội dung công việc cụ thể như sau

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Căn cứ hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019 ngày 19/9/2018 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn năm học 2018-2019 với những nội dung công việc cụ thể như sau

Lịch kiểm tra HKI_2017-2018

Lịch kiểm tra HKI của Sở, Phòng GD và của trường THCS Nguyễn Bá Phát.

Kế hoạch kiểm tra HKI_2017-2018

Thực hiện công văn số 928/PGDĐT-THCS ngày 23/11/2017 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc kểm tra Học kỳ I năm học 2017-2018. Bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018.

Lịch kiểm tra HKII_2016-2017

Các môn do Sở và Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra HKII + Các môn Sở ra đề ở lớp 9 gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. + Các môn Phòng ra đề ở lớp 6,7,8 gồm: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh. + Thời gian làm bài các môn đề của Sở và Phòng: ++ Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút ++ Các môn còn lại: 45 phút. - Giới hạn nội dung kiểm tra + Đối với lớp 8,9 đề của Phòng và Sở: Từ tuần 20 đến trước thời điểm kiểm tra 01 tuần theo PPCT tham khảo của Sở GD&ĐT.

Bảng phân công GV coi thi HKII_2016-2017

Trong quá trình kiểm tra, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính việc kiểm tra nếu có sai sót của đề hoặc hướng dẫn chấm thì cần: Xem xét mức độ sai sót, báo cáo nhanh đến các cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh. Không tự ý giải quyết, điều chỉnh đề và hướng dẫn chấm khi chưa được thống nhất.

Kế hoạch kiểm tra HKII_2016-2017

Thực hiện công văn số 193/PGDĐT-THCS ngày 22/3/2017 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc hướng dẫn tổ chức kểm tra Học kỳ II năm học 2016-2017. Bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Lịch kiểm tra HKI_2016-2017

Lịch kiểm tra học kỳ I_năm học 2016-2017 (từ lớp 6 đến lớp 9) Tập trung ở tuần 17 và 18.

Mẫu ra đề kiểm tra học kỳ

GV ra đề kiểm tra học kỳ thống nhất theo hình thức trình bày phần đầu như dưới đây

Kế hoạch kiểm tra HKI_2016-2017

Thực hiện công văn số 890/PGDĐT-THCS ngày 02/12/2016 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc kểm tra Học kỳ I năm học 2016-2017. Bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học-2017

Căn cứ công văn số 618/BC-PGDĐT ngày 13/9/2016 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc “Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017, trong đó có mục III.1 chỉ đạo cho các trường phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS năm học 2016-2017. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Nguyễn Bá Phát lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2016 – 2017 như dưới đây.

Kế hoạch dạy học Tự chọn năm học 2016-2017

Căn cứ văn bản số 618/BC-PGDĐT ngày 13/9/2016 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc “Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017. Trong đó có hướng dẫn việc dạy học chủ đề tự chọn ở cấp THCS năm học 2016-2017.

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 618 /BC-PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang, phần II về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017, mục V.6.b về việc thi học sinh giỏi lớp 8,9 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhà trường thông qua việc tổ chức bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu học ở từng bộ môn trong năm học 2016-20176 của trường THCS Nguyễn Bá Phát.

Kế hoạch dạy học Lịch sử địa phương năm học 2016-2017

Để thực hiện có hiệu quả nội dung dạy học lịch sử địa phương cho học sinh cấp THCS theo công văn 3212 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang ban hành ngày 05/9/2016, trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên cho năm học 2016-2017.

Kế hoạch chuyên môn Học kỳ I_năm học 2016-2017

Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017_Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn từng học kỳ cho năm học 2016-2017 với những nội dung công việc cụ thể như sau:

Kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 618/BC-PGDĐT ngày 13/9/2016 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc “Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THCS Nguyễn Bá Phát Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn nhằm tăng cường công tác quản lí, nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.


Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau 

Đăng nhập thành viên

Thi Toán trên mạng

24h