19:08 ICT Thứ hai, 06/04/2020

Văn bản

Trang nhất » Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 69/BC – PGDĐT 30/01/2019

Báo cáo về việc sơ kết nhiệm vụ học kỳ I và triển khai nhiệm...

Tải về
Số: 68/KH-PGDĐT 30/01/2019

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

Tải về
So: 4109 /SGDDT-TCCB 28/12/2018

V/v thực hiện tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm...

Tải về
SO: 2377 /QD-SGDDT 27/12/2018

Quyết định về việc ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6...

Tải về
Số 5446/QD-BGDĐT 20/12/2018

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 125...

Tải về
Số 125/NQ-CP 08/10/2018

Nghị quyết chương trình hành động của chính phủ thực hiện...

Tải về
85/BC-THCSNBP 06/10/2018

Báo cáo Hội nghị CB-VC năm học 2018-2019

Tải về
85a/KH-THCSNBP ngày 02/10/2018 02/10/2018

Kê hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học...

Tải về
595/PGD&ĐT ngày 18/9/2018 18/09/2018

Hướng dẫn công tác kiểm tra các đơn vị trường học trên địa...

Tải về
595/PGD&ĐT ngày 18/9/2018 18/09/2018

Kế hoạch kiểm tra của PGD&ĐT Hòa Vang

Tải về
Số: 28-NQ/TW 23/05/2018

Nghị quyết hội nghị lần thứ bày ban chấp hành trung ương...

Tải về
Số 03/DV-NBP 29/08/2013

Diễn văn khai giảng năm học mới 2013 - 2014

Tải về
Số 02/KH-NBP 25/08/2013

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Tải về
Số: KH-THCSNBP-CAX 25/08/2013

Kế hoạch phối hợp An ninh trật tự và ATGT trường học năm...

Tải về
05/KH-PCLB 22/08/2013

Kế hoạch Phòng chống lụt, bão năm 2013

Tải về
Quyết định thành lập các tổ chuyên môn năm học 2013 - 2014 15/08/2013

Thực hiện công văn số 2296/HD-SGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2013...

Tải về
Số: /QĐ-NBP 25/10/2012

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống các...

Tải về
Số:…../ KHPH / YT -NBP 10/10/2012

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Công tác y tế trường học năm học 2012 –...

Tải về
Số:… .../ THCS / NBP 07/09/2012

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 – 2013.

Tải về
5 quy tắc giáo dục học sinh “chưa ngoan" 29/08/2012

Hy vọng 5 quy tắc giáo dục học sinh “chưa ngoan” này sẽ là...

Tải về
1, 2  Trang sau
 
Thi Toán trên mạng