17:54 ICT Thứ hai, 06/04/2020

Trang nhất » Góc GV và HS » Sáng kiến kinh nghiệm

XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT NỘI BỘ TRONG NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Thứ tư - 16/01/2013 10:51
Tên đề tài:
 
XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT NỘI BỘ TRONG NHÀ TRƯỜNG
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC
 
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
Sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta phải luôn coi trọng đoàn kết vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết để thành công, tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động của Người. Trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành trên cơ sở tư tưởng-lý luận và thực tiễn hết sức phong phú. Trước hết đó là tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi thiên tai địch họa, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững. Đối với mỗi con người Việt Nam, yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự nhiên:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
thành một triết lý nhân sinh:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
thành phép ứng xử và tư duy sáng tạo:
Tình làng, nghĩa nước.
Nước mất thì nhà tan.
Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.
Tất cả đã ghi đậm dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống, tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ (Nhà – Làng – Nước). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, tinh thần ấy kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết) vượt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay của đất nước, mối liên kết giữa công – nông – trí thức – doanh nhân – đồng bào đang sống ở nước ngoài vẫn được duy trì, đều thể hiện thống nhất mục tiêu của Đảng, góp phần ra sức đưa đất nước ngày càng phồn thịnh. Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết của dân tộc, trong mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất,….chúng ta đều phải chung sức chung lòng cùng thực hiện mục tiêu chung thì mới đạt thắng lợi hoàn toàn. Trong mỗi đơn vị nhà trường cũng vậy, trọng tâm giáo dục đạo đức học sinh. Để thực hiện điều này, nhà trường cần phải tổ chức phối hợp xây dựng tập thể lớp, các khối lớp đoàn kết thì mới đem lại cho các em một tinh thần học tập tốt, một kết quả học tập tốt, hiệu quả cao và trong Hội đồng sư phạm nhà trường, nếu nội bộ mất đoàn kết sẽ mang đến một hậu quả không lường trước được: Mục tiêu, nguyên lý giáo dục sẽ thực hiện không đúng hướng hoặc chệch hướng, gây xáo trộn, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục của đơn vị.
Trong nội bộ thường xuyên có xảy ra xung đột, bất hòa mà nếu không thực hiện giải quyết dứt điểm thì hoạt động nhà trường không thể nào đạt kết quả tốt được.Vì thế, chúng ta cần phải quan tâm hết mức trong nội bộ trong nhà trường nói chung, trường THCS nói riêng nhất thiết và thực hiện đều đặn việc xây dựng được một khối đoàn kết nội bộ thì mới đưa hoạt động của nhà trường đạt kết quả ở mức độ cao. Đúng theo luận điểm chân lý của Bác:
“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
Khắc ghi lời Bác dạy suốt chặng đường phục vụ trong ngành giáo dục, cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn luôn cố gắng xây dựng tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp  trồng người. Đây là vấn đề cần thiết, được tiến hành thường xuyên, mọi sự mâu thuẫn cần được giải quyết một cách linh hoạt, tinh tế, khéo léo để tạo sự đồng thuận trong cơ quan đơn vị cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế tôi chọn đề tài “Xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục”
 
II. Đối tượng nghiên cứu: Đối với đề tài này trên nhiều lĩnh vực thì phạm vi đối tượng nghiên cứu rộng. Tuy nhiên đối với một đơn vị trường học, tôi xin đề cập đến đội ngũ cán bộ công chức – viên chức trong nhà trường.
 
III. Mục đích nghiên cứu:
Việc xây dựng cho một tập thể vững mạnh trong một cơ quan đơn vị là việc làm thiết thực, đặc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ trong một tập thể không đơn giản. Ngay cả trong một gia đình giữa anh chị em đôi lúc cũng không thống nhất ý kiến, bất đồng về quan điểm, thậm chí ai cũng muốn dành phần hơn về mình, như vậy trong tập thể đông người điều đó càng phức tạp hơn. Vì thế việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong một cơ quan đơn vị được đặt lên hàng đầu, được tiến hành thường xuyên không phải một sớm một chiều, đòi hỏi người làm công tác quản lí phải đầu tư nhiều công sức, tâm huyết với nghề, vận dụng hết khả năng, trí tuệ để điều hành đội ngũ vận hành theo quỹ đạo để đạt được mục tiêu đề ra. Nếu người cán bộ quản lí không chú tâm, cho là không quan trọng thì bất đồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong những năm qua nhà trường luôn nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ từ cấp ủy- chính quyền đến từng cá nhân cán bộ giáo viên nhân viên nên đã hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn nội bộ. Từ đó được cấp trên công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trường tiên tiến và nhiều tập thể tổ, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:
Vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ tại cơ quan.
Kết hợp, vận dụng linh hoạt, tinh tế các biện pháp trong việc xử lí các mâu thuẫn nội bộ xảy ra trong cơ quan
 
PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận:
Xây dựng một tập thể vững mạnh nhất thiết phai có sự đồng tâm đồng lòng của các cá nhân về mọi hoạt động, cùng đi một hướng nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Như lời phát biểu khái quát và sâu sắc nhất của Bác Hồ tức chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi tại buổi lễ mừng Quốc khánh 2/9/1955 được đăng trên báo nhân dân ra ngày kỷ niệm trọng đại này là: “Đoàn kết” là một lực lượng vô địch- Trường xuân bất lão.
Bác định nghĩa “đại đoàn kết” là “một lực lượng” vì Bác muốn chỉ rõ toàn bộ các thành phần được bao gồm và tập hợp lại từ những bộ phận sau đây: nhân dân, bộ đội, Đảng, Chính phủ. Bốn bộ phận tổng hợp này hình thành một lực lượng lớn nhất và quan trọng nhất trong cả nước bằng phương thức “Đại đoàn kết” do Mặt trận dân tộc thống nhất thực hiện. Ngoài ra, bên ngoài nước, chúng ta còn có sự ủng hộ của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình.
Như vậy, từ  ngữ “đại đoàn kết” được Bác nâng lên tầm cao là một “lực lượng”, không chỉ đơn thuần nghĩa đen là một “danh từ” hay “động từ” nữa mà trở thành một nghĩa bóng có ý nghĩa vô cùng to lớn và không còn là một danh từ “trừu tượng” chung chung nữa mà là một “vật thể hữu hình”, cụ thể và thực tế.
Đó có thể hiểu là “một đám đông” rộng lớn hay “một lực lượng” có ý thức được tổ chức và lãnh đạo hết sức chặt chẽ và quy mô. Bác coi “lực lượng” này có quy mô lớn đồng thời cũng hàm chứa chất lượng cao luôn luôn đem lại thắng lợi vô giá nên “chúng ta ngày phải củng cố và phát triển lực lượng ấy” như lời Bác dạy. Bởi vì Bác đã đánh giá rất cao lực lượng này sau khi chiêm nghiệm lại như sau :
 “- Lực lượng đoàn kết đã giúp Cách mạng tháng Tám thành công.
 “- Lực lượng đoàn kết đã giúp Kháng chiến thắng lợi.
 “- Lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ Bắc đến Nam đấu tranh để thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.”
          -Trong các bài học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Như vậy đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chuyển những đòi hỏi khách quan tự phát của nhân dân thành những đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc con người (Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc – Thông tin văn hóa Trung ương –Tháng 05 năm 2003).
          Xuất phát từ quan điểm của Người chúng ta cần phải thực hiện nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh. Xem đây là nội dung chính cho việc bồi dưỡng đối với tất cả các thành viên trong cơ quan và là kim chỉ nam cho hành động của mọi hoạt động, công tác. Từ đó xây dựng một tập thể đồng tâm, thống nhất, từ đó phát huy sức mạnh của từng cá nhân tạo nên sức mạnh tập thể chắc chắn sẽ đạt được một kết quả hữu hiệu.
 
II. Thực trạng ở trường THCS Nguyễn Bá Phát:
1. Tình hình trường, lớp, giáo vên, học sinh:
Tổng số học sinh: 798 em, đa số thuộc gia đình lao động nông nghiệp, một số  ít đi làm ăn xa.
-Tổng số lớp: 21 lớp
-Tổng số CB – Giáo viên – CNV: 58 / nữ: 38
Trong đó:
*Ban giám hiệu: 03               Nữ: 0
*Giáo viên giảng dạy: 46                Nữ: 33
*Giáo viên làm công tác khác: 02  Nữ: 01 (02 Thiết bị)
-Tổng phụ trách đội: 01   Nữ : 0
*Nhân viên             : 06   Nữ : 04
(02 bảo vệ,  01 kế toán, 01 phục vụ, 01 văn thư, 01 thư viện)
-Tổng diện tích mặt bằng trường:  8.800 m2.
-Số phòng chức năng, phòng học: 34 phòng.
2. Thuận lợi:
Trong thời đại hiện nay Đảng và Nhà nước ta thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn Đảng, toàn dân luôn ra sức học tập và rèn luyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại thêm cho đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên – học sinh có nhận thức sâu sắc nguồn gốc, nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng của Bác, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê nin, làm cho Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác – Lê nin ngày càng giữ vai trò trong đời sống tinh thần, tư tưởng của mỗi cá nhân và nhất là trong nhà trường đã tạo ra cho các trường phong trào tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức lối sống, càng tin tưởng đồng nghiệp, càng tập trung hoàn thành mục tiêu giáo dục của ngành đề ra, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.
Được sự chỉ đạo sâu sắc của cấp uỷ, Ban giám hiệu, sự phối hợp tốt của Công đoàn, được sự quan tâm của các cấp uỷ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng sự yêu mến tin cậy của phụ huynh và học sinh…..các tổ chức trong nhà trường ngày càng lớn mạnh không ngừng, bên cạnh đó việc chỉ đạo cho công đoàn nhà trường phát huy chức năng tuyên truyền, giác ngộ, đấu tranh phê và tự phê, trở thành một khối nhất trí, thúc đẩy phong trào chung đã tạo cho cán bộ công chức thực sự yên tâm phấn khởi, yêu nghề, yêu trường, hăng say công việc.
Trường THCS Nguyễn Bá Phát được phân bổ đội ngũ đủ chỉ tiêu, đa số giáo viên kiên định, vững vàng trong tư tưởng, xác định rõ vị trí và nhiệm vụ của người thầy. Số giáo viên trẻ, nhiệt tình luôn cầu tiến trong công tác, có tinh thần học hỏi cao ở đồng nghiệp, biết quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Học sinh đa số là con em nhân dân của một xã anh hùng trong thời kỳ chiến tranh và hiện nay đang ra sức xây dựng làng xóm văn minh văn hóa. Nhân dân nơi đây có tinh thần yêu nước, yêu làng xóm, có tinh thần “Lá lành đùm lá rách“, lối sống chân thật, thể hiện phương châm “Bà con xa không bằng láng giềng gần” nên việc giáo dục tinh thần đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau cho các em học sinh có phần thuận lợi.
3. Khó khăn:
Tuy có nhiều yếu tố khách quan, chủ quan trong tạo sự thuận lợi trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường . Nhưng vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện :
Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan là yêu cầu quan trọng số một của nhà trường đặc biệt là trong những năm gần đây công tác đoàn kết - đổi mới - phát triển đã được chú trọng đúng mức và đạt hiệu quả cao, tuy nhiên bên cạnh đó cũng gặp rất nhiều khó khăn trường có nhiều thay đổi về nhân sự từ cán bộ quản lý đến giáo viên, số lượng cán bộ giáo viên trẻ chiếm gần 2/3, lực lượng này đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ, mức lương còn thấp, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Còn một số thành viên trong nhà trường chưa có ý thức cao trong việc nêu cao tinh thần tập thể do bản chất hoặc tính cách làm việc, một số công tác bình thường ít tham gia góp ý xây dựng; Một số do bất đồng nội bộ bởi một nguyên nhân nào đó không đáng có chỉ vì quyền lợi riêng của cá nhân chưa thỏa đáng, do khó khăn trong đời sống hiện nay….Cho nên số thành viên này dễ sa ngã, làm việc một cách miễn cưỡng, không tự giác, sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong việc điều hành hoạt động của cán bộ quản lý trong việc chỉ đạo đội ngũ thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục có nhiều trở ngại và như thế chắc chắn việc hiệu lực, hiệu quả công tác trong đơn vị không đạt chất lượng cao.
-Trong công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ – giáo viên – nhân viên của các đoàn thể chưa đạt hiệu quả cao, tổ chức các hình thức chưa thiết thực mang lại hiệu quả.
Thực tế cho thấy hiện nay hiện tượng mất đoàn kết nội bộ vẫn diễn ra ở một số địa phương, đơn vị, có nơi nghiêm trọng kéo dài. Trong những cơ quan đơn vị, địa phương mất đoàn kết nội bộ, vi phạm kỷ luật, bị khiếu kiện đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý thì đa phần xuất phát từ cán bộ chủ chốt và do cán bộ chủ chốt chưa làm tròn nhiệm vụ. Có thể khẳng định, nguyên nhân mất đoàn kết trước hết và chủ yếu là do hai căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra từ rất sớm trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc là “bệnh kéo bè kéo cánh” và bệnh “óc hẹp hòi”; đó là chủ nghĩa cá nhân với những biểu hiện cụ thể của nó là tư tưởng cục bộ, kèn cựa địa vị, tham vọng quyền lực…sinh ra những tiêu cực trái với nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Khi bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, không ít cán bộ chủ chốt không còn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mà gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, coi thường tập thể, không trung thực với cấp trên, không công tâm với cấp dưới…Một số nơi, người đứng đầu cấp ủy do tính đảng kém, năng lực không tương xứng với cương vị và chức trách được giao nhưng ngộ nhận đã tự kiêu, không khiêm tốn học hỏi và rèn luyện bản thân, không gương mẫu về tác phong, lối sống, ít chăm lo đến tập thể. Vì vậy, họ không đủ uy tín và khả năng “cầm cân nảy mực”, điều hành tổ chức, dẫn đến buông lỏng nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, nền nếp sinh hoạt, chế độ công tác, mất dân chủ. Tình trạng đó dù vô tình hay hữu ý đều đã tiếp tay hoặc dung túng cho những hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật, làm tổn hại uy tín của Đảng và mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng; làm cho người tốt, việc tốt không được phát huy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền bị giảm sút.
          Thực trạng ở trường từ năm học 2008-2009 do luân chuyển cán bộ, tôi về nhận công tác tại trường THCS Nguyễn Bá Phát đã có những mâu thuẫn nội bọ kéo dài từ trước đó chưa giải quyết được. Có mâu thuẫn giữa thành viên trong ban giám hiệu; Có mâu thuẫn giữa giáo viên và ban giám hiệu kéo dài âm ỉ dẫn đến tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng làm ảnh hưởng không ít đến các hoạt động và chất lượng công việc nên nhà trường không đạt được các chỉ tiêu thi đua như mong muốn. Qua tìm hiểu và thu thập nhiều nguồn thông tin, bản thân tôi đã xác định được mấu chốt của vấn đề mà trong đó những nguyên nhân chính cần được giải quyết và khắc phục là:
- Người đứng đầu của cơ quan khi giao nhiệm vụ và quyền hạn chưa được cụ thể và rõ ràng.
- Có thành viên trong ban giám hiệu chưa nắm rõ được nguyên tắc làm việc, nhất là việc liên quan đến tài chính, quyền hạn của từng cá nhân.
- Liên quan đến giáo viên, việc phân công lao động chưa được công tâm, còn có tính thiên vị.
- Trong quan hệ giao tiếp chưa được thân thiện, thiếu lòng vị tha.
- Phong cách làm việc có lúc có nơi chưa phù hợp với vị trí người thầy.
          Qua đó bản thân tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, đồng thời làm trung gian trong việc hòa giải các mâu thuẫn bằng nhiều hình thức khác nhau, chọn thời điểm thích hợp để trao đổi phân tích góp ý với từng cá nhân riêng lẻ một cách tế nhị, một mặt phối hợp với công đoàn nhà trường để tác động, mặt khác thông qua các cuộc họp cấp ủy, họp ban giám hiệu, họp liên tịch để góp ý chân tình, thẳn thắn, phân tích được cái đúng cái sai và đưa ra những đề xuất với từng cá nhân, với tập thể và đặc biệt với lãnh đạo các cấp ở một số cuộc họp có các cấp lãnh đạo địa phương và lãnh đạo ngành về tham dự.
III. Một số biện pháp thực hiện:
          Từ các thực tế diễn ra trong công tác giáo dục ở nhiều đơn vị trường học. Tôi xin trao đổi vài suy nghĩ và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ đoàn kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác ở trường THCS như sau :
          1/ Cán bộ quản lý là người thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện cho từng thành viên xác định rõ trọng tâm công việc trong nhà trường. Tập trung xây dựng một đội ngũ luôn thể hiện tinh thần, nhận thức đúng đắn, tin tưởng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, luôn ra sức tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ý thức độc lập, tự chủ tạo sự đoàn kết thống nhất từ nhận thức đến hành động. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, không dao động trước những khó khăn, cảnh giác trước đối tượng bên ngoài châm chột, xuyên tạc gây rối đến nội bộ nhà trường . Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng trong chi bộ nhà trường. Cán bộ quản lý thường xuyên đưa công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng đối tượng quần chúng trong đơn vị, đồng thời uốn nắn kịp thời khi phát hiện có trường hợp có biểu hiện nhận thức lệch lạc, sai trái. Mỗi giáo viên luôn ra sức thực hiện tốt những quy chuẩn đạo đức nhà giáo mà được xã hội tôn vinh là người “Kỷ sư tâm hồn”.
          2/ Lãnh đạo nhà trường luôn là người tiên phong gương mẫu trong mọi công tác, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền mà phải luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ phía cấp dưới của mình để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Chẳng hạn từ một việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ đề ra mà có nhiều ý kiến xây dựng thì lãnh đạo nhà trường phải nhìn nhận lại quyết định của mình có đúng như những ý kiến xây dựng của cấp dưới không thì phải bổ sung, điều chỉnh ngay, không khư khư bảo thủ quan điểm sai lệch của mình. Trên thực tế hiện nay ở một số đơn vị nhà trường, một số ít lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo ra cho đơn vị mình một không khí làm việc vui vẻ, mà luôn cứng nhắc một nguyên tắc có thể không phù hợp khi được áp dụng thường xuyên. Chẳng hạn có đơn vị chỉ vì một lý do nhỏ như công tác xét thi đua mà đã gây ra việc bất đồng giữa giáo viên với công đoàn trường, tổ trưởng bộ môn và Ban giám hiệu nhà trường, thậm chí phải dẫn đến giáo viên khiếu kiện đến các cấp quản lý. Vì thế, người lãnh đạo phải nắm bắt và giải quyết kịp thời, hợp tình hợp lý, giải thích rõ ràng những sai trái mà giáo viên vô tình hoặc cố ý cố chấp không nhìn nhận ra sẽ đem lại cho cái nhìn không tin tưởng ở lãnh đạo. Khi có được sự quan tâm đúng mức, giúp đỡ họ thấy rõ việc sai trái để sửa chữa mà người quản lý đã phân tích, từ đó họ sẽ khắc phục ngay và công tác tốt hơn với tinh thần tự giác, tự nguyện, hiệu quả công tác cao hơn.
          3/ Cán bộ quản lý nhà trường cần phải hết sức quan tâm và có tâm huyết trong việc xây dựng đội ngũ của mình đồng tâm hiệp lực thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Trước hết, lãnh đạo nhà trường cần tìm hiểu và nắm chắc từng đối tượng trong đơn vị mình bằng các nguồn thông tin, qua giao tiếp trực tiếp, gián tiếp  với giáo viên,….từ đó có cơ sở thuận lợi trong việc lựa chọn phương pháp quản lý linh động, phù hợp hơn. Phải hiểu rõ hoàn cảnh, phong cách làm việc, tâm tư nguyện vọng của từng thành viên để giao việc cho thích hợp. Được sự quan tâm đó chắc chắn họ sẽ tận tâm hết mình để ra sức hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế trong việc phân công công tác cũng  là điều hết sức quan trọng, phải dân chủ, công khai, công bằng, người quản lý hạn chế tối đa giao việc không phù hợp với năng lực sở trường mà dự đoán họ sẽ hoàn thành nhưng hiệu quả không cao. Trong quá trình thực hiện cán bộ quản lý cần theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ công việc ở mức độ nào? Để từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra chứ không để sự việc phát sinh mới giải quyết. Tuy nhiên cũng cần phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cá nhân chấp hành tuyệt đối quyết định của cấp trên khi những quyết định đó đúng đắn, hợp lý.
          4/ Cần phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường. Ban chấp hành công đoàn là cầu nối giữa các thành viên với chính quyền nhà trường để xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong trường học. Thông qua công đoàn trường, người quản lý cán bộ sẽ nắm bắt thêm được nhiều thông tin, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, công đoàn viên để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Các thành viên trong Ban chấp hành các đoàn thể cần hỗ trợ nhà trường tạo các buổi sinh hoạt giao tiếp vui tươi tạo sự gần gũi của tất cả các thành viên trong nhà trường, tránh hiện tượng để xảy ra giáo viên trường phân chia thành từng nhóm đối lập nhau, gây cho nội bộ xáo trộn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan. Giao trách nhiệm cho các đoàn thể tổ chức sinh hoạt lãnh vực của mình theo định hướng chung Nghị quyết nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt của nhà trường: Chủ nhiệm, chuyên môn, đoàn thể, lãnh đạo tạo điều kiện cho giáo viên trình bày những suy nghĩ của mình đóng góp nhiệt tình về những biện pháp thực hiện nhiệm vụ, cũng như nghị quyết của Ban giám hiệu. Từ những ý kiến đó sẽ đưa ra thảo luận thực hiện bằng nhiều biện pháp, cuối cùng sau khi thống nhất sẽ chọn cách hợp lý, phù hợp và cán bộ quản lý ra quyết định thực hiện. Đoàn thể nhà trường cần tổ chức nhiều các đợt sinh hoạt có nội dung phong phú, có hiệu quả sẽ mang lại kết quả khả quan trong việc xây dựng đội ngũ đoàn kết, nhất trí cao.
          5/ Trong việc đánh giá năng lực công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên chính quyền nhà trường cũng phải công tâm, khen thưởng đúng người, đúng việc. Xử lý sai phạm của giáo viên không cứng nhắc mà phải linh hoạt. Đối với những trường hợp sai phạm của giáo viên cần phải xem rõ nguyên nhân từ đâu, vì sao mà giáo viên vi phạm để có biện pháp nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên khắc phục tồn tại của mình, không theo nguyên tắc cứng nhắc xử lý sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra trừ những trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng lớn đến công tác nhà trường cần phải xử lý nghiêm minh, triệt để.
          6/ Trong việc thực hiện chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và việc quản lý tài chính của trường cần thực hiện nguyên tắc dân chủ tập trung, công khai rõ ràng, tránh những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc của cấp dưới đối với lãnh đạo cấp trên có những vấn đề tiêu cực về tài chính, cần giải quyết chế độ cho giáo viên đầy đủ đúng theo nguyên tắc tài chính ban hành.
          7/ Trường hợp khi nội bộ có xảy ra hiện trạng mất đoàn kết, luôn xung đột với nhau giữa các thành viên trong nhà trường thì lãnh đạo nhà trường cần nghiêm túc thực hiện tìm hiểu nguyên nhân như thế nào? từ đâu dẫn đến bất hòa trong giáo viên? Việc phối hợp các thành viên chủ chốt của trường để giải quyết vấn đề trên là điều hết sức quan trọng, tránh hiện tượng lơ là sẽ dẫn đến mâu thuẫn kéo dài ảnh hưởng không tốt đến công tác nhà trường. Đối với trường hợp vi phạm cần xử lý và đưa ra hội đồng trường để cảnh cáo và rút kinh nghiệm. Thực hiện công tác giải quyết sự việc dứt điểm, thỏa đáng ngay từ ở cơ sở, tránh kéo dài, tồn đọng sẽ gây ra sự việc không hay xảy ra gây mất lòng tin của học sinh, phụ huynh, của xã hội về hội đồng sư phạm nhà trường.
          8/ Đối với trường hợp mâu thuẫn xảy ra trong cán bộ quản lí thì mỗi cá nhân tự xem xét, kiểm nghiệm lại trong từng lời nói việc làm chỗ nào chưa đúng. Nếu trong mâu thuẫn mỗi cá nhân không tự nhận ra những sai trái hoặc có tính bảo thủ thì cần phải có sự can thiệp của chi bộ; Hội đồng liên tịch nhà trường đưa ra dẫn chứng để làm rõ vấn đề.
          9/ Một trong những biện pháp hữu hiệu từ kinh nghiệm của bản thân cho thấy: Việc xử lí mâu thuẫn ngoài việc thu thập các nguồn thông tin mà trong các nguồn thông tin sẽ có nhiều thông tin nhiễu nên cần phải chọn lọc, cân nhắc, sắp xếp lại trật tự thông tin để trao đổi, góp ý và phải hết sức tế nhị. Ngoài ra việc chọn thời điểm, địa điểm cũng không kém phần quan trọng để trao đổi góp ý chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả nhất định.
 
IV. Kết quả thực hiện:
          Với những giải pháp trên được thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng và đơn vị đã được những kết quả sau        :
          Hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện hành. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do các cấp tổ chức. Vận động cán bộ – giáo viên – nhân viên đăng kí một việc làm cụ thể về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảm bảo 100 % tham gia học tập, 100 % CB-GV thực hiện tốt nội qui cơ quan. 100%  CB – GV làm việc trên tinh thần tự giác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
          Ban lãnh đạo nhà trường thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác và đối với trước quần chúng. Luôn tìm biện pháp thích hợp tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoạt động tích cực. Tạo được sự an tâm tư tưởng cho giáo viên trong công tác. Luôn luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình, tạo được uy tín trước quần chúng.
          Đội ngũ giáo viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, luôn ra sức học tập và rèn luyện phấn đấu, năng nỗ trong công tác giáo dục nhà trường. Nhiều giáo viên hoàn thành tốt vai trò công tác chủ nhiệm của mình từng bước xây dựng tập thể học sinh lớp mình đoàn kết nhất trí, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn tạo được trong học sinh, phụ huynh, địa phương lòng tin tưởng, thương yêu và cùng ra sức học tập và hỗ trợ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Trong năm học này nhà trường đã tổ chức được một buổi hội nghị về học sinh chưa ngoan có sự tham gia của chính quyền địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh đã đem lại kết quả tốt đẹp. Với sự quan tâm đó tạo phần thuận lợi cho nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần trong công tác xây dựng đoàn kết nội bộ trường học.
          Trong công tác, các vấn đề vướng mắc đều giải quyết kịp thời không để xảy ra tồn đọng một trường hợp nào chưa xử lý. Hoạt động trong công tác dạy và học của nhà trường diễn ra nhịp nhàng mang lại nhiều hiệu quả cao.
          Vai trò của từng thành viên trong các đoàn thể tuy chưa phát huy được hết nhiệm vụ của mình một cách triệt để nhưng đã tạo được nhiều ảnh hưởng góp phần phối hợp với chính quyền nhà trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo được nhiều kết quả tốt đẹp .
          Công tác tuyên truyền việc thực hiện luật tố cáo, khiếu nại thường xuyên được quan tâm đã có kết quả tốt. Trong năm học vừa qua không có hiện tượng giáo viên khiếu nại, tố cáo, trường cũng chưa có một buổi làm việc nào về hiện tượng bất đồng trong đội ngũ thầy cô giáo. Đơn vị không xảy ra bất đồng quan điểm, không hòa hợp đã tạo được những điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý đầu tư chỉ đạo công việc nhiều hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn .
Kết quả thu thập thông tin qua các năm học:
Nội dung Năm học
  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Mâu thuẫn trong giáo viên-nhân viên. Không x Không Không Không
Mâu thuẫn giữa giáo viên với CBQL. x Không
 
Không Không Không
Mâu thuẫn trong CBQL x x x Không Không
Đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh x x x Không Không
Đơn thư khiếu nại, tố cáo có địa chỉ Không Không Không Không Không
Xếp loại Chi bộ Tiêu biểu Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong sạch vững mạnh Trong sạch vững mạnh
Xếp loại trường Tiên tiến Khá Khá Tiên tiến Tiên tiến
 
          Tuy kết quả chưa được triệt để hoàn toàn, nhưng cũng thể hiện được kết quả khả quan khi thực hiện các biện pháp, giải pháp xây dựng một đội ngũ đoàn kết nhất trí trong cơ quan trường học. Đây là công tác cần phải phát huy xuyên suốt trong quá trình làm việc trong cơ quan thời gian tới, góp phần đưa chất lượng nhà trường từng bước đi lên, đáp ứng được yêu cầu chung của ngành và sự phát triển bền vững của xã hội.
 
V. Bài học kinh nghiệm:
         Qua thực hiện các giải pháp trên, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ của mình đoàn kết, thống nhất. Từ đó, đã rút ra được những kinh nghiệm sau :
1/ Tiếp tục phát huy thực hiện những giải pháp đã thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Từng bước xây dựng được một tập thể vững mạnh về mọi mặt.
2/ Ban giám hiệu phải thực sự quan tâm đến nội bộ nhà trường trong tất cả các hoạt động dạy học, sinh hoạt, để từ đó nhà quản lý đưa ra được nhiều những biện pháp hợp lý mang lại hiệu quả cao nhất.
3/ Trong công tác tuyên truyền, cần quán triệt đến tất cả các thành viên trong nhà trường ra sức học tập và rèn luyện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống và làm việc đúng theo Hiến pháp, Pháp luật, chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước. Từ đó hình thành trong mọi thành viên một phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng. Có tinh thần tương ái, tương thân, tương trợ trong đồng nghiệp, có tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, luôn tận tụy – tận tâm – tận tình với học sinh. Tích cực tham gia thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động: “ Dân chủ - kỷ cương – tình thương – Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tích cực “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
4/ Trong hoạt động của nhà trường, cần ngăn ngừa hiện tượng làm mất đoàn kết nội bộ xảy ra dẫn đến chất lượng hoạt động của đơn vị giảm đi. Luôn tìm hiểu nguyên nhân dẫn mâu thuẩn xảy ra, người quản lý giáo dục cần vững vàng, tự tin, xông xáo tìm ra biện pháp để giải quyết kịp thời, hợp lý, tránh để sự việc tồn đọng thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mối đoàn kết nội bộ.
5/ Trong công việc, thể hiện được tính dân chủ tập trung trong cơ quan. Mọi vấn đề cần thống nhất và cuối cùng vẫn là quyết định của lãnh đạo nhà trường. Khen thưởng và xử lý đúng người đúng việc tạo được tính công bằng trong đơn vị.
6/ Quan tâm dúng mức dến đội ngũ, làm việc công tâm, phân công lao động công bằng phù hợp với từng đối tượng, giải quyết mọi tình huống linh hoạt, tế nhị, khéo léo, kịp thời.
 
VI. Kết luận:
Trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay, chúng ta càng thấy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam anh hùng, một dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết từ xa xưa đến nay. Tự hào đất nước có một lãnh tụ thiên tài vừa dẫn dắt đất nước vượt qua sóng gió để đi đến độc lập thống nhất nước nhà, vừa là một tấm gương vĩ đại mà chúng ta cần phải học tập cho đến ngày nay. Tự hào có Đảng và Nhà nước có những chủ trương chính sách khả thi đã đưa đất nước ngày càng tiến lên ngang tầm với thế giới. Ông cha ta từ xưa đến nay đã để lại cho ta nhiều bài học quý báu, nhất là luôn kêu gọi toàn dân tộc muốn thắng lợi trong mọi lĩnh vực trước hết phải đoàn kết nhất trí một lòng. Như vậy, để có được một kết quả tốt đẹp trong mỗi cơ quan, đơn vị, ngay trong ngành giáo dục nói chung và trường THCS của chúng ta nói riêng thì tại sao lại không thực hiện xây dựng nội bộ nhà trường một tập thể đoàn kết để tạo nên một sức mạnh to lớn bất cứ không một khó khăn nào gây trở ngại cho chúng ta.
          Sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường  nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục được trình bày trong phạm vi giới hạn về công tác quản lí đối với công chức viên chức trong nhà trường, với mong muốn được quí vị đại biểu, quí đồng nghiệp tham khảo và đóng góp xây dựng để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn, góp phần tích cực trong việc xây dựng nền giáo dục của chúng ta ngày càng chất lượng và bền vững.
NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
 
 
      Phan Văn Trác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu tham khảo:
   1. Thông tin công tác tư tưởng lý luận – Tạp  chí của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương – Tháng 05/2003.
   2. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nhà XB Lý luận chính trị – Năm 2004.
   3. Báo điện tử.
 
                    
                                                                                                            
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỤC LỤC
 
Phần mở đầu
I. Lí do chọn đề tài                                                                   trang 1
II. Đối tượng nghiên cứu                                                           trang 3
III. Mục đích nghiên cứu                                                           trang 3
Phần nội dung
I. Cơ sở lí luận                                                                          trang 4
II. Thực trạng ở trường THCS Nguyễn Bá Phát                          trang 6
          1. Tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh
2. Thuận lợi                                                                                       
          3. Khó khăn                                                                    trang 7
III. Một số biện pháp thực hiện                                                 trang 10
IV. Kết quả thực hiện                                                                trang 14
V. Bài học kinh nghiệm                                                             trang 17
VI. Kết luận                                                                              trang 18
Tài liệu tham khảo                                                                     trang 20
Mục lục                                                                                    trang 21
 
˜&™
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT

 
 
  
 

           
 
 
 
 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 
'XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT NỘI BỘ TRONG NHÀ TRƯỜNG'Đề tài:
 
'NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Công tác quản lí
     Họ và tên người thực hiện: Phan Văn Trác
     Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
     Sinh hoạt tổ chuyên môn: Hành chánh- văn phòng
     Năm học 2012 - 2013
 
 
 
 
 
                                               Hòa Vang, tháng 12 năm 2012
 
 
           ĐƠN VỊ: THCS                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       NGUYỄN BÁ PHÁT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                    
 
PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học 2012 - 2013
Tên đề tài:                 Xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường
                            nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
Tác giả:                                   PHAN VĂN TRÁC
Chức vụ:                                    Phó Hiệu trưởng
Bộ phận công tác:           Tổ Hành chánh-văn phòng
 
TỔ CHUYÊN MÔN
Nhận xét:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Xếp loại:………..
Ngày…..tháng…..năm…….
                   Tổ trưởng
 
 
 
 
HỘI ĐỒNG KH, SKKN TRƯỜNG
Nhận xét:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Xếp loại:………..
Ngày…..tháng…..năm…….
                   Hiệu trưởng
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG
Nhận xét:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Xếp loại:………..
                                                            Ngày…..tháng…..năm……
                                                              Trưởng phòng
 
 
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HÒA VANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      
                                                                              Hòa Liên, ngày 27  tháng 12 năm 2012
    
PHIẾU CHẤM CHỌN, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học 2012-2013
Tác giả:                          PHAN VĂN TRÁC
Đơn vị:  Trường THCS Nguyễn Bá Phát    Tổ: Hành chánh-văn phòng
I. NHẬN XÉT
1. Uư điểm:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Hạn chế:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tổng số điểm (100điểm)
3.1. Nội dung (80 điểm)
- Tính khoa học (20đ) ......................................................................điểm
- Tính mới (20đ): .............................................................................điểm
- Tính khả thi (20đ): ........................................................................điểm
- Tính hiệu quả (20đ): .....................................................................điểm
3.2. Hình thức (20điểm)
- Đúng thể thức, kỹ thuật trình bày; (10đ)........................................điểm
          - Đúng bố cục, ngữ pháp, chính tả,..... (10đ)....................................điểm
 
Tổng cộng: ....................................................................................điểm
 
II. XẾP LOẠI (KHÔNG XẾP LOẠI):...................................
III. ĐỀ NGHỊ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM CHỌN, XẾP LOẠI
  1. .............................................................Chữ ký.....................................
  2. .............................................................Chữ ký.....................................
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Văn Trác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng