07:47 ICT Thứ sáu, 23/10/2020

Trang nhất » Góc GV và HS » Góc giáo viên

Báo cáo thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tổ Toán - Lý - Công nghệ

Thứ bảy - 08/12/2012 10:32
       PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
                HUYỆN HÒA VANG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT                                                      
       
          Số : 01 /BC                                                Hoà Liên, ngày 24  tháng 9 năm 2010
 
                                                                    BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 Về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tổ TOÁN – LÝ
 
                         Thực hiện Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn ngành Giáo dục  .
                         Thực hiện kế hoạch liên tịch số: 1058/GD&ĐT-LT , ngày 17 tháng 04 năm 2007 của Sở GD&ĐT và Công Đoàn Giáo dục thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh " và Chương trình hành động số: 04-CTr/ĐU, ngày 20 tháng 04 năm 2007 của Đảng uỷ xã Hòa Liên  về việc triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh "
                         Thực hiện kế hoạch số ngày 20 tháng 04 năm 2007 của Ban chỉ đạo trường THCS Nguyễn Bá Phát  về việc triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh "
 
                         Tổ Toán Lý đã triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh " đến toàn thể giáo viên trong tổ như sau:
 
              1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.
                + Tổ chức triển khai Kế hoạch của của Ban chỉ đạo trường THCS Nguyễn Bá Phát  về việc triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh "  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức.
         + Toàn thể tổ viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học làm cho môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm.
          +Thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường và trong tổ. Thực hiện  tốt tư cách, tác phong nhà giáo, phấn đấu xây dựng tổ văn hoá.
 2. Kết quả của cuộc vận động
    Kết quả đáng phấn khởi nhất là các nội dung của Cuộc vận động đã từng bước đi vào thực tiễn. Tất cả thành viên trong tổ thể hiện rõ hơn ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân, gắn bó và có thái độ đúng mực hơn trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp và với cộng đồng xã hội.
    Đồng thời với việc xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động này, mỗi thành viên đã đăng ký phong trào thi đua với nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường  .
     
          Thông qua các đợt thi đua trong năm học, cá nhân tiến hành tự phê bình và phê bình thực hiện  Cuộc vận động  về các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh .
          Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả thành viên trong tổ đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống. Ða số đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; về đạo đức là "gốc" của người cách mạng.
 Kết quả triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  nâng cao đạo đức và phẩm chất của thầy giáo thực hiện Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức và tự học” trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức người thầy; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ, hầu hết cán bộ-công chức nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì học sinh thân yêu, ra sức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay tổ có 13/14 có trình độ Đại học sư phạm.
 
          3. Những hạn chế, thiếu sót :
-  Tổ Toán – Lý có tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhưng chưa liên tục nên còn hạn chế.
          - Có nhân điển hình về những tấm gương “người tốt việc tốt” từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn hạn chế.
          - Việc tổ chức và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”còn mang tính phong trào.
 
          4./ Kết quả đạt được trong những năm học qua:
          + 80 % Giáo viên trong tổ đạt danh hiệu thi đua Lao động Tiên tiến hàng năm.
          + Số lượng và chất lượng bộ môn của HS ngày càng tăng.
          + Tỷ lệ HS trúng tuyển vào lớp 10 năm sau môn Toán có tăng hơn năm trước.
          + Số lượng giải HSG bộ môn Toán cấp Huyện và Thành phố đều tăng:
                   Năm học : 2006 – 2007: 04 giải
                   Năm học : 2007 – 2008: 05 giải
                   Năm học : 2008 – 2009: 08 giải
                   Năm học : 2009 – 2010: 15 giải
          + Có 01 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 02 năm liền
          + Tổ đạt danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến xuất sắc : 04 năm liền.
 
          5. Đánh giá chung
- Chi bộ, Ban giám hiệu và các Đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổ chuyên môn Toán - Lý thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công Đoàn đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- 100% giáo viên của tổ thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
    -Kết quả đáng phấn khởi nhất là các nội dung của Cuộc vận động đã từng bước đi vào thực tiễn. Tất cả thành viên của tổ thể hiện rõ hơn ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân, gắn bó và có thái độ đúng mực hơn trong quan hệ với cha mẹ học sinh, với học sinh, với đồng nghiệp và với cộng đồng xã hội.
  
II.Kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới :
                - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức        Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị,  gắn với việc thực hiện cuộc      vận động “Hai không” theo Chỉ  thị  33/2006/CT-TTg của Thủ  tướng Chính  phủ với      4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi      phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp,  là tập trung         thực hiện “Năm học đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài          chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Tổ chức đánh giá tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của thành viên việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu trong nhà trường.
- Tiếp tục phát động tìm hiểu về các mẫu chuyện về  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
               Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"     được gắn liền với nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, với cuộc    vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”          và      các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường.
 
          Trên đây là nội dung công việc và những kết quả cụ thể từ cuộc vận động     “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  mà trong những năm qua      của Tổ Toán - Lý đã đạt được.
 
      XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                                     TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
                   Bí thư
 
 
 
 
        Nguyễn Quang Hân                                                                                           Võ Hưng
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ĐẢNG BỘ XÃ HÒA LIÊN                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
 
Số : 07/CB-NBP                                                           Hòa Liên, ngày 25 tháng 10 năm 2010
 
 
                                                         DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
TẬP THỂ & CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT VỀ “ HỌC TẬP & LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ”
 
1/ Về cá nhân :
 
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
01 Lưu Thị Hợp Cấp ủy viên – TTCM tổ Ngữ Văn Thành tích 04 năm
2006 – 2010
02 Phan Văn Trác P. hiệu trưởng Thành tích 01 năm 2010
 
2/ Về tập thể :
 
TT Tên tổ chuyên môn Ghi chú
01 Tổ chuyên môn Toán – Lý Thành tích 04 năm
2006 – 2010
02 Tổ chuyên môn Ngữ văn Thành tích 01 năm  2010
 
                                                                                                                                                      TM/ CẤP ỦY – CHI BỘ
                                                                                                                                                                 BÍ THƯ
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Nguyễn Quang Hân 

Tác giả bài viết: Võ Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng